AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz…Tarih 09 Kasım 2020, 16:18 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz…

 Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz…

Bir ölüm, bir kaza, ayrılık yada kavgaların ardından insanların “aklına insanlık” gelir.  Bir bir sayıp dökeriz dağarcığımızdaki incilerimizi… “Ya insanız, ölümlü dünya. Hepimize yeter. Neden bu kavga, gürültü. Kalp kırma, kin, düşmanlık, eziyet ve tamah, açgözlülük, hır gür… Sevgi, barış, kardeşlik ve hakkaniyet var iken, ne dir bu derdimiz, paylaşamadığımız? Misafiriz, bu gün var, yarin yokuz. Kimseye kalmıyor bu dünya…” gibi. 

Tabii, kendimizi, nefsimiz terbiye etmek, kendimize ayna tutup çeki düzen vermek için değil. Problemli olduğumuz “öteki” için bütün bunları ve daha fazlasınız sayıp dökeriz. Doğru, iyi, güzel ve aklı olan biz; cahil cühelalık, yanlışlık, çirkinlik, suç ve günahkarlık diğerlerinde.

Dedikya, bütün iyi güzel, başarılı, doğru düzgün olanları kendimize, kötülükleri, yalan, dolan ve hileyi diğerlerine atfederiz. “Hakikatten kendimize dair dediğimiz, kendimizi bildiğimiz  gibi miyiz?”

Kendimizi bildiğimiz ve dışarıya karşı bildirdiğimiz gibi miyiz, sorusunu test için bir grup psikolog bir çalışma yapmış. Veriler aşağıda görüldüğü gibidir.

“ABD’nin Seattle kentinde psikologlar bir araştırma, deney  yaparlar. Katılımcılara sorulan sorulara bir ile beş arasında bir seçenek sunarlar. 1-Çok kötü, 2-kötü, 3-orta, 4-iyi ve 5-çok  iyi… şeklinde. Bu araştırma için elli denek belirlenir. “Onlara, duygu durumunuzu ve en son şoförlük deneyiminizi bu beş ölçekli seçenek arasında değerlendirir misiniz?” diye sorulur. Değerlendirmeler alınır. Elli kişilik denek içerisinden kırk beşi, duygu durumlarını ve en son yaptıkları şoförlük deneyimlerini bir ile beş arası ölçekte, 4-5 olarak değerlendirir. Yani “en son yaptığı şoförlük deneyimini de iyi ve çok iyi(4-5) olarak değerlendirirler.” 

Elli kişiden beşi kötü ve orta olarak değerlendiriyor kendini. Bunu yüzdeye vurursak, 100 kişiden doksanı kendi duygu durumunu ve en son yaptığı şoförlük deneyimini %90 oranında iyi ve çok iyi olarak değerlendiriyor. 100 kişiden 10'nu, gerçekci değerlendiriyor.

Bu araştırmayı ilginç, şaşırtıcı ve eğlendirici yapan ise bu araştırma için seçilen kişilerin hastanede trafik kazasından dolayı yatıyor olmaları. Bu deneklerin geçirdikleri trafik kazasından dolayı çeşitli sakatlıkları var. Kiminin eli, ayağı yada kolunun alçıda olması. Trafik polisinin kayıtlarına göre, bu kişilerin yüzde altmışbeş civarı "en son şoförlük deneyimininde dolayı trafik kazası yapmışlar." Yine hastane yatan ve bu araştırmaya katılan aynı kazazedelerin yüze altmış- altmış beşi "en son yaptıkları şoförlük deneyimininden dolayı" trafik polisinin kayıtlarına bakıldığında görülmüş ki "ceza alabilecek" durumda."

Akıllar pazara çıkmış fakat, herkes dönüp dolaşıp kendi aklını satın almış.

Bu ise psikoloji / psikiyatrinin “insanların kendilerini ve yapıp ettiklerini, ortalamanın üzerinde gördüklerine” dair olan teoriyi doğruluyor. 2012 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan psikolog Daniel Kahneman’ın teorisinin de başka bir açıdan ifadesidir bu “ insanlık hali.”

Prof. Dr. A.Baltaş, “verdiğim konferanslarda bende bu teoriyi test için şoförlük deneyimin ortalamanın üzerinde görenler el kaldırsın diye sorduğumda, neredeyse erkeklerin tamamının ellerini kaldırdığını görüyorum,  el kaldırmayanların çoğu ise kadınlar,” diyor.

“Şirket yöneticilerine verdiğim seminer ve konferanslarda benzer bir soru olarak, "kendisini ortalamanın üzerinde iş idaresi ve pazarlamacı olarak başarılı bulunanlar el kaldırsın lütfen" dediğimde ise yine salonda bulunanların "hemen hepsi el kaldırıyor,” diyor.

Baltaş hoca salonun yüzde yüzünün kadın ve kız olduğu bir seminerde “kendisini, ortalamanın üzerinde güzel bulan kızlar ve kadınlar lütfen ellerini kaldırsın,” diye sorsaydı, sizce salon da el kaldırmayan kalır mıydı?

Yada şöyle bir soru sorulduğunda salonda bulunanlara, cevap ne olurdu sizce: “Kendisini ahlak, edep, onur, terbiye, dürüstlük… veya akıl ve zeka bakımından ortalamanın üzerinde görenler el kaldırsın “ diye sorulsaydı, sizce el kaldırmayan çıkar mıydı?

Paraya, bilgiye, siyasete, ekonomiye, askeriyeye ve bütünen toplumsal idareye hakim orta ve üst düzey  bürokratlar ise her memleketin “ortalamanın üzerinde akla ve zekaya” sahip insanlarından oluşmakta. Bunlarsa yukarıdaki soruların tamamına el kaldıracak insanlardır.

Öyleyse bu acılar, sıkıntılar, adaletsizlikler, gözyaşları ve güvenlik tehditleri niye bu kadar yüksek? Mesela: “Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel askeri harcamalar raporuna göre, küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1,9 trilyon dolar.(Anadolu Ajansı)  Bir adet F-35A savaş uçağı modelinin fiyatı 2020 yılında 82,4 milyon dolar. Üretici Lockheed Martin firmasından yapılan açıklamada da, üç yıllık bir süreç içinde 478 adet F-35’in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığı bildirildi.

Bir başka örnek, bir yazara göre, Avrupa’nın bir yıllık dondurma harcaması(13 milyar dolar) ile Afrikadaki içme suyu ihtiyacı büyük ölçüde çözülür. Bilim, teknoloji ve her türlü yenilikçiliğin icat edilip üretildiği Avrupa. Avrupa nüfusunun obezlik oranı yüzde elli üzerinde. Türkiye’nin ki yüzde otuz. BM'nin raporuna göre: 821.6 milyon insan, yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekiyor. BM'ye göre her yıl yaklaşık 6 milyon çocuk, yani günde 16 bin 500 çocuk yetersiz beslenme veya açlık sebebiyle hayatını kaybediyor.  BM Dünya Gıda Programı'nın yaptığı çalışmalara göre dünyada açlık çeken bir çocuğun günlük ortalama gıda masrafı sadece 65 kuruş. (Petshop dünya pazarı cirosu 2017 yılı itibariyle 153 milyar dolar. Yalnızca ABD petshop pazar hacmi 57 Milyar dolar. Türkiye pazar hacmi 1 milyar dolar. Yani bu rakamlar evcil hayvanlar için bir yıllık harcama cirosunu ifade eder..)

Yani bir yanda çok fazla gıda almaktan dolayı obezleşen bir kıta ve bir yanda ise açlık sorunu yaşayan bir başka kıta yada insanlar. Bir doktora göre, obezliğin yol açtığı sağlık sorunlarının çözümü, tedavisi için yıllık iki trilyon dolar harcanıyor.

Sahi bunlar size (ortalamanın üzerinde zekaya sahip bir insanın)akıl işi gibi gözüküyor mu? Bırakın ortalamanın üzerinde olarak kendini tanımlayan bir zekayı, aklı; sıradan bir zeka bunları yapar mı? Yapıyor ama. Çünkü biz bildiğimiz, dolayısıyla -ötekilerine- bildirdiğimiz gibi bir biz, değiliz.

Son bir örnekle toparlamak gerekirse konuyu; Henry Lehman, 1844'te Alabama'da kurduğu işletmesine kardeşleri Emanuel ve Mayer'i de dahil ederek Lehman Brothers'ı kuruyor. İflastan önce bu yatırım bankasının çalışan sayısı 28.600'e yükseldi. 623 milyar dolar fonu olan şirket, 619 milyar dolar zarar açıklar ve 2008 yılında, 158 yıllık şirket batar. Lehman Brothers’ın 2000-2008 yılları arasında ki CEO’su Richard Fould’dur. Bu adam kendi ifadesine göre, bu sekiz yılda, yıllık 60 milyon dolar olarak toplam 480 milyon dolar maaş, prim vb. aldı. Şirket battıktan sonra ABD Kongresindeki ifadesinde, “şirketin batmasında kendi hatasının olmadığını söylüyor.”  Şirkette son yıllarda ikinci bir muhasebe sistemi kullanarak zararın gizlendiğini ve kendisini kötü gidiş konusunda uyaran bir alt yöneticinin derhal işine son verildiği söyleniyor. CEO sakin sakin elindeki kalemi döndürerek bunlardan haberini olmadığını söylüyor.

Baltaş hoca şu üç şeye sahip olana “hata yaptım, siz haklısınız” dedirtemezsiniz, diyor. Hata yaptım demesi en zor, hatta imkansız olan insanlar: para, makam sahibi ve  tanınmışlık özelliğine sahip olan insanlardır, diyor.

Cahiller Kendini Aklar, Kamiller Özünü Yoklar

İnsanların çoğunluğunun kendini ve kararlarını ortalamanın üzerinde gördüğünü, hatta dünya çapındaki bir şirket CEO’su Richard Fould gibi kendini ortalamanın üstü değil, işinin duayeni, dahisi olarak niteleyen ve aylığı beş milyon dolar olan bir insan bile 158 yıllık bir şirketi hem batırıyor, hemde kendisine olan güvende bir gıdım sarsıntı duymuyor ve tek bir konuda dahi hata yaptım, demiyor..

Sigmund Freud, bilincin arkasında, bilinçdışının egemenliği vardır, diyor. Bir başkası, insan rasyonel olduğuna inanan, en irrasyonel canlıdır, diyor.

İnsanlıktan bahsederken ana, baba evlat; büyük küçük, koru komşu, dost ahbap… konularında olduğu gibi iş hayatında da makamımızın bize sağladığı gücün yetkisinden dolayı pek fazla kendinize güvenip, kibirlenmeyelim lütfen...  Ben biliyorum, ben yaparım yada yaptım oldu(ben doğru-o eğri, ben iyi-o kötü, ben haklı - o haksız) derken - bütün bildiklerimizi - bir kez daha Dertli Divani’nin: Cahiller Kendini Aklar, Kamiller Özünü Yoklar, dizelerindeki ibare zemininde düşünmeyi ve olaylara bakmamızı kendimize salık veriyorum. Çünkü bildiğimiz gibi değiliz; bu bir insanlık halidir!..

Birde burdan bakalım.

Aliseydi Sevim
Kasım 2020  |  Bu haber 16296 defa okunmuştur.

Özel haber  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi

Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi

PKK, PYD, YPG ve Emperyalizm...

PKK, PYD, YPG ve Emperyalizm... "Teröre(1984 den günümüze PKK terörü kastediliyor. a.s.) harcanan 350 milyar dolarla, Türkiye yeniden inşa edilebil...

İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?

İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ? İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?

Biz bu isek; ben bizden değilim...

Biz bu isek; ben bizden değilim... Biz bu isek; ben bizden değilim... Marangoz Hikayesi (Hayat bir kendin yap tasarımıdır )

Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası

Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası

Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye

Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye

Birsen ile Garip ARKADAŞ Dekorasyon - 2014-07-09

Birsen ile Garip ARKADAŞ  Dekorasyon - 2014-07-09 Birsen ile Garip ARKADAŞ Dekorasyon - 2014-07-09

Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar...

Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar... Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar...

Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya

Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7630

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17474

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.