AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
ÖNSÖZTarih 10 Nisan 2013, 05:58 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

ÖNSÖZ


ÖNSÖZ

Değerli dostlarım;

2005 yılının ilk günlerinde Fethiyeliler Derneği adına yetkili olan Doğan / Ahmet Olgun telefonla beni aradı.

Dernek yönetim kurulu, bir kültür çalışmasının yapılmasını kararlaştırmış, Fethiye ile ilgili her bilgiyi bir kitapta bir araya getirme kararı almış.

Doğan / Ahmet Olgun tüm beklentilerini bir bir anlattıktan sonra Fethiye ile ilgili bu çalışmayı senin yapmanı istiyoruz dediler.

Bu onurun şahsıma verilmiş olmasından büyük mutluluk duydum. Bu bir güvenin ifadesiydi. O güvene layık olmaya çalışmalıydım. Aynı gün elimde mevcut olan Osmanlı dönemine ait tahrir kayıtlarını tarayarak işe başladım. Bu arada bulunduğum kentin, iki kütüphanesinin, aylarca her gün konuğu oldum. Sanırım  beş yüzü aşkın kaynaktan Fethiye ve Fethiyeliler ile ilgili bilgi aradım. Yüze yakın kaynaktan da not aldım.

İşe başlamadan önce Fethiye’de bulunan bazı folklorik değerler ile kabile, oba adları, bana sürekli Hazar – Aral bölgesinden yola çıkan Türkmen – Alevi kümelerini araştırmaya itiyordu. Anadolu insanına nereden geldiği sorulduğunda, kısaca Horasan’dan diyor ve ötesini bilmiyordu. “Peki Horasan’dan geçen topluluklar nereden gelmiştir?” sorusunu hiç soran olmadı.

Yıllar yılı okuduğum kaynaklar kadar Fethiye için edindiğim özel kaynaklar da beni Deşt-i Kıpçak’a (Kıpçak Çölü) götürdü.

Oymak ve oba adlarını, söylenceleri, yörede yaşayan isimleri, çevre adlandırmalarını, önemsiz sanılsa da Sarıkız söylencesi ve Kaz (ı) gölünü, çocuk oyunlarını irdeleyince  bir kez daha gördüm ki, yalnız Fethiyeliler’in değil, Anadolu Aleviliği içinde yer alan oymak ve obaların adeta tümüne yakınının çıkış noktası Deşt-i Kıpçak idi.

Bugün Hasan Badrık’a ad verenlerin yerini dünya haritasında parmakla herkese gösterebiliriz. Ancak bu noktaya gelmemiz inanılmayacak derecede zor oldu.

Elimizdeki kaynaklar alabildiğine kıt ve yetersizdi. Değişik kaynaklardaki bilgileri dama taşı gibi bir araya getirmek için hayli zorlandım. Ama sorumluluk duygum, bana sürekli “ara ve diren” dedi.

Fethiye’nin tarihine ilişkin bulabildiğim tüm verileri yazarak, sizden önce konusunda uzman arkadaşlara okuttum. Söyledikleri beni sonsuz mutlu etti. Aldığım olumlu enerji ile yedi ay kadar severek çalıştım.

Kitabın sonunda gördüğünüz kaynakçada bilgi alıp, dipnot düştüğümüz kitap ve değişik yayınlar kayıtlıdır.  Oysa kaynakçanın en az beş misli kaynağı da, acaba bir şey bulabilir miyim diye taradım.

Ancak inanarak, severek, isteyerek, sorumluluk duygusu ile yola çıkıp bir “zor”u yendiğim için de bir o kadar mutluyum.

Eğer zaman uzun, ulaşım ve konukevi gibi sorunlar olmasaydı, Fethiye’de uzun bir süre kalıp antropolojik değerleri yakından ve daha içten tanımak isterdim.

Zor ve ulaşılmaz olan tarihi verileri, objektif bir yaklaşımla sizlere ulaştırmak hazzını yaşamak istedim. Bu uğraş, size duyulan sevgi ile sorumluluğun ürünüdür.

Her saha çalışması yapan insanın yaşadığı zorlukları ben de yaşadım. Amacım popülist  bir yaklaşımla, bir ajitasyon kitabı yazmak olmadığından, hayli çok araştırıp, dikkatli yazmak zorundaydım.

Geçmişini doğru bilen, inancına, kültürüne sahip çıkan, komşu köy Fethiyeli’nin varlığının benim için de manevi bir kazanç olduğunun bilinciyle hareket ettim. Bu bilinçle yola çıktım.

Günümüzde Alevi topluluğu, tarihsel süreç içerisinde yaşadıklarımdan dolayı, sorunları çok olan bir kitledir.

Kaynak yetersizliği, mevcut kaynakların doğru değerlendirilmemesi, yazılı kaynaklardaki belgeler yerine, ortama göre değiştirilebilen söylencelere itibar edilmesi nedeniyle Dede Ocakları ile ilgili tartışmaların sonu gelmemektedir. Bu konunun aydınlatılması, bir ekip işidir. Onun için, Kızıldeli Seyid Ali Sultan ile Ali Seydi olgusunu, konuyu derinliğine araştırmış dostların uzun soluklu bildiri ve yazılarına bıraktım. Bu konu, tarihsel sürecin doğru bilinmesi ile çözülecektir.

Topluma önder ve örnek olmak gibi bir rolü olan herkesin, önce tarihini sonra inancını ve kültürünü çok iyi bilmesi gerekir.

Hacı Bektaş Veli’nin ilk öğüdü ARA –BUL. Doğru ararsak sonunda kendimizi bulacağız. Kendini bulmuş bireylerin birlikteliği, Fethiye’yi değil, dünyayı mutluluğa götürür.

Sanırım şimdi Fethiye’yi çok yönlü olarak bir çoğunuzdan iyi tanıyorum. Tanıdığım toplumun yüzyıllar ötesinden akrabası olduğumu bir kez daha gördüm. Dileğim bu kitabın tekrar tekrar okunmasıdır. Ayrıca kaynakçada adı geçen eserlerden temin ettiklerinizle, demirbaş bir Fethiye kitaplığı oluşturulmasında yarar görüyorum.

Fethiyeliler Derneği’nin bu kültürel çalışması örnek bir davranış. Bu davranış kalıbını daha da renklendirerek sürdüreceklerine inanıyorum. Çünkü onların, birlikteliğe bilgi ile varılacağına inandıklarını gördüm.

Kitabın yazımı sırasında çok sayıda Fethiyeli ve dışarıdan dostlarla bağ kurdum. Çok sayıda dostun yardımını gördüm. Bir zoru başarmam için, beni yüreklendirenler, konuk edenler ve kaynak kişi olarak bilgi verenler oldu. Herkes sağ olsun. Onlar da , ben de yarın birlikte büyüyecek olan çocuklarımız için yaptık ne yaptıysak.

Hz. Ali “Bilgi tükenmeyen bir hazinedir; akıl ise eksilmeyen, yıpranmayan bir elbisedir. Gerçekle savaşan alt olur gider.” diyor.

Eski ve köklü bir kültürün içinden gelen Fethiyeliler’i bir çatı altında toplayan Fethiyeliler Derneği, bilginin ne tükenmez bir hazine olduğunun bilincindedir.

Kitap içerisinde adları oymak ve oba adları ile örtüşen Fethiyeli dostların soyadından yola çıkarak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmede bazı soyadlarının öyle rasgele alınmadığını, eski lakapların ve oba adlarının da soyadı olarak alındığını / verildiğini biliyorduk. Bunlardan bazılarına çok yer ayırdık. Çünkü kaynaklarda bilgi çoktu. Bazı grupları ise sadece bilgi eksikliğinden kısa yazmak zorunda kaldım.

Fethiyeli – Tencili her can benim için değerlidir. Aynı topraktan gelen, aynı toprakta kader birliği eden Fethiyeliler, evlâtlarına dost bir komşu bırakmakla yükümlü olduğunu bilmek zorundadır. Derneklerin de işlevi burada başlar.

Üç yüz yıl öncesinden Derviş Mehemmed

“Gerçeğin aslın sorarsan

Biz muhabbetten geliriz

Kabdan kaba sürülürüz

Aşk ile hasıl oluruz.”

Sözleri ile anlayana ışık tutuyor.

Geçmişte bir adı Işık, Işıkçı olan Fethiyeli canların yönü, aşktan, sevgiden, muhabbetten yana olsun. Kitabın her satırını yazarken, bana duyulan güvenin hakkını verebilmek için çabaladım. Yedi – sekiz ayda bu kadarını yapabildim. Zaman ve ortam daha müsait olsa idi:

-          Yaşayan ve Fethiye’de öne çıkan çok sayıda insanla konuşmak, daha çok yaşlı nine tanıyabilmek

-          Müzik grupları ile ilgili daha fazla bilgi verebilmek,

-          Yörede dokunan halı, kilim gibi ev eşyalarını tanımak,

-          Yörede oynanan halk oyunlarının, Fethiye’de yaşayan varyantlarını görmek,

-          Türkü ve deyişlerden, yaşlılar üzerinde etkili olanları derlemek,

-          Kamber Dede’deki el yazmasını, günümüz dili ile özetleyerek sizlere sunabilmek,

-          Cem uygulamaları ve semahları yazabilmek,

-          Hazar- Aral’dan daha kuzeyi gezip, değerlendirmek

-          Doğum, sünnet, düğün, ölüm, askere gidiş, kurban, adak gibi uygulamaları yazabilmek,

-          Derviş Ali, Seyfi Koryürek, Sami İlhan örneğinde olduğu gibi Fethiye’nin yüz akı olan tüm dostlarla görüşebilmek,

-          Davarların kulaklarındaki En’leri tanımak

Arı gibi gece gündüz taradım, zaman olsa daha çok kaynağa ulaşmak isterdim. Yazacak çok şey var. ama yedi-sekiz ayda bu kadar olabildi.

Kaynakta, Hasan Badrık, Bedrik, Badrik, Hısn Bedrik gibi değişik yazımlar dikkatinizi çekecektir. Bunlar yazım hatası değil, bilgi alınan kaynakta öyle yazdığı için yazılmıştır.

Kitapta özellikle tarihsel süreç kısa görülmesine rağmen birkaç aylık bir zamanda yazılabildi. Zamanın büyük bir kısmını Fethiye’nin dününe ayırmak zorunda kaldım.

Dostlar; eski bilgeler, erenler : “İnsanı insan eden bilinç değil, bilinci bilinç eden insandır.” , “Tek gerçek güçlü olmaktır.” , “Erdem bilgidir.” , “ Bilgelik, aklın tüzesi, ölçülülük duyguların tüzesidir.”,“Erdem yardımlaşmadır.” diyorlar.

Tüm peygamberlerin, erenlerin ve bilgelerin “OKU” sözü ile yola çıkacağız. Okumak ve öğrenmek gündelik yaşamımızın bir parçası olacak. O zaman bu eseri sizlere kazandıran, sevgiyi özümsemiş ve ne yaptığının bilincinde olan  Fethiyeliler Derneği önünüze daha bilinçli eylemlerle çıkacaktır.

Unutmayın ki; “Bir olmadan iri olamazsınız”

Başarının yolu, bilgili, erdemli, ilkeli bir toplum yaratabilmekten geçiyor. Dernek de bunun farkında.

Yazacak, söylenecek daha çok şey var. şahsıma güven duyguları ile yaklaşan Fethiyeliler Derneği’nin güvenine layık olmak için kendimle yarıştım.

Eksiğim, noksanım hoş görüle.

Bu duygularla, başta Fethiyeliler Derneği yöneticilerine ve kitabı oluştururken ilişkiye girdiğim, konuk olduğum, bilgi aldığım tüm canlara sevgiler, saygılar sunarım.

Dileğim, “Yarına sevgi kalsın.”

 

Ali AKSÜT

EYLÜL 2005


  |  Bu haber 9496 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI  ŞABLONU DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar... Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

TÜRKMEN DEYİMİNDEN ÖNCE İKİ GRUP

TÜRKMEN DEYİMİNDEN ÖNCE İKİ GRUP TÜRKMEN DEYİMİNDEN ÖNCE İKİ GRUP

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7456

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7522

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:6946

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17326

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.