AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 10 Nisan 2013, 05:49 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

CAMİ İLE İLGİLİ KAYITLAR


CAMİ İLE İLGİLİ KAYITLAR

Bir emek ürünü “İlkokulcu Öğretmen Gözüyle Köy Enstitüleri” adlı eseri bizlere kazandıran değerli insan Seyfi Koryürek’in kayıtlarında cami için düşülen notlar şöyle:

“Arkeolog Kemal TURFAN, “eski eser fişi”nde, caminin “mimarlık vasfı”nı ve “netice”yi şöyle “tescil” ediyor:

“…Planı T şeklinde ve Bursa tipinin daha basit bir örneğidir. Duvarları taş kagirdir. Pencereler, sivri kemer altında düz letolu ve topuzlu demir parmaklıdır. Üstü, 8 köşeli bir kasnak üzerinde büyücek bir kubbe ile örtülüdür. Son cemaat mahalli 2 fileyağı ve dört köşe başlıklı 2 sütunlu ve 5 sivri kemerli bir revak olup  , üstünü örten ahşap kirişli toprak dam çökmüştür. İki yanında iki müstakil oda ve kapının sağında bir mihrap vardır. Sağ yanını minarenin kaidesi sol yanını ise bir duvar kapamıştır. Kapı, sivri kemer altında basık kemerlidir. İki yan kenarda oturmak için iki küçük kademe vardır.

İçi 9,5 x 9,5 metrelik, kare şeklinde bir salondur. Kubbeyi, yanlarda 4 takviye kemeri; köşelerde 4 sivri tromp taşımaktadır. Kubbenin içinde Allah, Muhammed, Hülafa-yı Raşidin vs. yazılmıştır. Takviye kemerlerinin kenarları ile iç kasnak “istelakdit”i hatırlatan bir sıra dişler süslenmiştir.

Mihrap, iki sıra dişle süslü bir çerçeve ile süslenmiştir. Nişin iki yanında yapışık birer sütun ve içinde basit istelaktidler vardır. İstelaktidlerin altında nesih hatla ve üç satır halinde “Küllema dehale aleyha…” ayeti hak edilmiştir. Minber kesme taştır ve sadedir.

Minare sağda, dört köşe kaideli; kürsü 12 köşeli; gövde ve yukarısı üstüvanidir. Külah taştır.

Fethiye Camisi, Sinan’ın en olgun eserlerini verdiği çağda yapılmış, fakat, bir asır önce yapılmış Osmanlı camilerinin karakterini taşıyan değerli, onarım ve korunması gerekli bir anıttır.”  ( 13 Aralık 1957, Tescili Yapan, Kemal TURFAN )

İç kapı üzerindeki üç satırlık inşa kitabesinde Buk’a kelimesi yazılıdır. Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde çok maksatlı binaların kitabesinde bu ibare görülür. Bina bitişiğinde dershane ve köy odası gibi kullanılan iki hücre vardır.

Bu yazıtın (Kitabe) “mealen” çevirisi şöyle yapılmıştır:

“Bu şanlı şerefli buk’anın ve binası yüksek olan imaretin yapımı, gaziler ve mücahitler sultanı Sultan Selim Han (Yavuz) oğlu Sultan Süleyman’ın – Allah ona fetih yollarını açsın- saltanatı yıllarında ve hayır sahibi Beylerbeyi Abdüsselamoğlu Mustafa Paşa’nın belirli yardımlarıyla dokuz yüz yetmiş dört (974-1566) yılında bitirildi.

Her ne kadar notlar böyle ise de bir sanat tarihçisinin camiyi görüp yeniden değerlendirilmesinde yarar vardır.

Fethiye’de bulunan eski adı ile ayende ve revendeye (gelip-geçen) hizmet veren han ile ilgili bir kayda ise rastlayamadım. Hanın varlığı biliniyor. Ancak ayrıntılı bir bilgi elimizde yoktur.

 

 Ali Aksüt


  |  Bu haber 4596 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi