AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 10 Nisan 2013, 05:52 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

BADRIK, BADIRIK, BEDİRİK, BEDREK, BEDÜRÜK ADLARI ÜSTÜNE


BADRIK, BADIRIK, BEDİRİK, BEDREK, BEDÜRÜK ADLARI ÜSTÜNE

 

Hasan Badrık adı birisinin adından mı geliyor? Özellikle badrık sözcüğüne yakın olan ve yaşanan sözcüklerin bilinmesinde yarar var kanısındayım. Bu nedenle ilerde herhangi bir çelişkiye düşülmemesi için badrık, fethiye, hısn ve hesna gibi sözcükleri kaynaklarından ve doğru olarak bilmemizde yarar var. Bu kaynaklar bizden sonrakileri daha iyi ve  doğru araştırmalara yönlendirecektir.

 

BADRAK DAMGASI: Kuzeydoğu Başkurtlarından olan XII. Ve XIII. Yüzyıllarda Tabın Boyu’nun etkisinde kalmış, etnik olarak ise hiçbir zaman Tabınlar içinde bulunmayan Bardalar adlı Türkmen grubunun en yaygın ana damgası yatık, yarım ok şeklindedir. Badrak (Bezrek, Buzerek, Yeren-bet)’dir.

Fethiye’de eski bir yerleşim yerinin yanında Kırklar adlı bir yerleşim yeri vardır. Başkurt ve Nogaylar arasında Kıpçak, Kanlı, Türkmen, Nayman, Badrak, Taz, Min adlarının yanında Kırk topluluğu’nun adı da geçmektedir.

Bu bakımdan Kırklar Ziyaret Yeri’ne Badrıklılar’la aynı bölgeden gelen ve günümüzde Kırklar denilen mezar yeri yıkıntısı görüntüsü veren yerde oturan topluluktan dolayı da bu bölgeye Kırklar adı verilmiş olabilir. Çünkü, Badrıklılar  ile Kırklar aynı boyun obalarıdırlar. Yine aynı bölgeden gelen Sarı Kız söylencesini Anadolu’ya taşıyan Tahtacılar adı verilen Türkmenler gibi Sarı Kız ve Kaz motifini Fethiye Köyün’de yaşatan grup da Kuzeydoğu Başkurtları içerisinde Kudey (Közey) boyundan Orman-Kudey (Urman-Közey) Kazayak kabilesindendir. Bunlar; Kaz Ayağı adı verilen damgayı yanlarında Anadolu’ya taşımışlardır. Damgalar birbirinin varyantıdır.

BADIRIK: (Badrak) Konuşmasını bilmez, kaba, (Bektaşlı-Boğazlıyan)

BADRAK: Başına buyruk. (Dağköy, Çarşamba- Samsun)

BATIRIK: Çok ekşi. ( Adana, İçel, Karaman, Antalya)

BADIRIK: Geniş yapraklı bir çeşit ot. (Mersin köyleri) İncir ağacının dibinden çıkan sürgünler. (Alanya-Antalya)

BADIRIK BATMAN AYI: Şubat. (Türkmenler arasında) (Karaisalı-Adana)

BEDRİK-BEDİRİK: Yün örerken kullanılan alet.

BEDİRİK-BEDİREK-BEDRÜK: Taranmış, temizlenmiş, eğrilmeye hazırlanmış yün ya da pamuk yumağı topağı. (Denizli, Bolu, Ordu, Uşak, Çorum, Malatya, Adana)

FETHİYE: Fetih ile açma, fethetme. Zaptetme ile ilgili. Farsça kökenli iye ekini alarak Feth-iye oluşur.

HISN: (A)  1. Sağlam, sarp. 2. Kale

HISN: (A) Kale, hisar, müstahkem kasır ve malikane

HESNA : Malatyalı Süryani tarihçi Abu’l Faraç Tarihi’nden bir cümle şöyle: “…Hesna’nın Arami dilindeki adı Horasan’dır.” Tüm veriler değerlendirildikten sonra bu cümleden yola çıkmak bana daha doğru geliyor. (A.A)

 

BATRAK: Kaynakları irdelediğimiz zaman badrık sözcüğünün hayli değişim geçirmiş olduğunu görürüz. Batrak : Ucuna bir ipek parçası takılan mızraktır. Savaş gününde yiğit kendini bununla tanıtır. Geçmişte Doğu Türkistanlılarda Batrak sözü bayrak olarak yorumlanmakta imiş. Badruk sözü ise kişi adı olarak geçmekte ve Türkistanlı Türkler bunu “Erlerin ismi” olarak yorumluyorlarmış.

Bayrak ve batrak sözcükleri XI. Yüzyılda bayrak karşılığı olarak söylenmekte idi. Ögel’e göre bayrak Oğuzca, batrak ise daha Doğu ve Kuzeydeki dağınık Türklerce söylenmiş olabilir. Oğuzlar dışındaki Türklerin “batrak” sözü “askerin mırsak bayrağı” veya belgesidir.

Albayrak sözü Nogay Destanlarında geçmektedir.

Manas Destanı’nda bir şiirde “Ala bayrak, kızıl tuğun, dibini yere sançınız, batırınız. Başı göklere yayınız!” cümlesi yer almaktadır.

Yine Bahaaddin Ögel, Badruk sözünü Doğu Türk kültür çevresinin ağız özelliği olarak görür. Batrak sözü F. Köprülü’ye göre batırmak eyleminden gelen bir sözcüktür.

 

BADRIK: Erzincan ili Akarsu ilçesi Ortagöze Köyü’nün eski adı Badrik’tir. 1516 yılında harap durumda olan köyde 1591 yılında 19 hane, 6 mücerred nüfus kaydı vardır. Bu köyün kurucularının Orta Asya’dan geldiği söylenmektedir. Afyon ili merkezinde Bedrik adlı bir mahalle vardır. Ayrıca Antalya’da Geyikbayırı’na yakın bir yerde Badrık Tepe adlı bir tepe vardır. Konya Beyşehir ilçesinde Sevindik adlı bir yerleşmenin girişinde Badrık adlı bir mevkii vardır. Burada bulunan çok yaşlı, ulu bir meşe ağacına yöre halkı dileklerde bulunur. Bez bağlar. Ağacın arkasında bulunan, duvarla çevrili alandaki yatıra yöre halkı bez bağladıktan sonra  “Dilek Asma” yaparmış.

Ulaşabildiğim tüm veriler inat edercesine beni Kafkasya/Hazar çevresine götürdü. Badrık, Badruk, Badrak sözcükleri ile bir yoruma ulaştık. Ancak çoklu düşünmede her zaman fayda vardır diyerek aşağıdaki bilgilerin de bilinmesinde yarar gördüm.

Kafkasya Kuban Nehri’nin sol kıyısında yaşayan Mansur Nogayları ile ilgili bir kayıtla karşılaştım. Kuban ve Küçük Zelençuk’un kıyılarında yaşayan Mansur Nogayları’nın en önemli prens aileleri Mansurlar, Badraklar, Salangirler ve Uraklar’dır.

Bu bölge halklarından bazılarının adları Ahçip Sou (Ahçıpoşu)  Janeler (Canalar)  Pşehoylar , Karabulahlar’dır.

Pshu (Puşu) Kavmi Bzbve Mecita Nehirleri’nin üst kısmında yaşarlar.  Çamalal Topluluğu, Dağlık Dağıstan’da yaşayan topluluklardandır. Değişimi göz önüne alarak Fethiye’de yaşayan topluluk adları buradaki topluluk adları ile karşılaştırılırsa sanırım fazla yoruma gerek kalmaz.

 

HISN: i. (Ar. Hışn) : Korunmuş yer, kale. Gidilmesi güç ve imkansız yer.

HESNA: Malatyalı Süryani tarihçi Abu’l Faraç (1289-90 yıllarında) yaz mevsiminde iki bin kadar Suriyeli eşkıyanın Malatya ve Hesna havalisine saldırdığını, burada bulunan Harbanda adlı ordu kumandanının bunlarla savaşıp yenildiğini belirterek “Harbanda ile beraber bulunanların bir çoğu maktul düştükten başka dostlarından bir kısmı, akrabaları, kardeş çocukları ve daha birçok kimseler esir düştüler. Kendisi ile birlikte kırk kişi kaçarak kurtuldular ve Hesna’daki yaptırdığı yeni konağa döndüler. Hesna’nın Arami dilindeki adı Horasan’dır. Harbanda burada oturarak harpte esir düşenleri nasıl kurtaracağını düşünüyorken muharebenin Hıristiyanlar yüzünden vuku bulduğuna karar vermiş ve esirleri kurtarmak için Hıristiyanlar’dan para toplamayı muafık görmüştü. Bunun üzerine her şehir ve köye, verebileceği kadar altın tarh edildi. Fakat adalet-i ilahiye bunların bu zulmünü kabul etmediği için, içinde oturdukları yeni konak üzerlerine yıkıldı. Ve böylece hepsi de mahvoldular. Ve içlerinden yalnız bir kapıcı kurtarılabildi. Onun da sırtına bir kalas düşmüş ve bu sayede evin dışına geçebilmişti.”   Bugün, Hesna ve Harbanda adları Hısn-ı Hasan ve Harmanda şeklinde Fethiye Köyü’nde yaşamaktadır.

 Ali AKSÜT


  |  Bu haber 7808 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI  ŞABLONU DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar... Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ ÖNSÖZ - FETHİYEM (Hasan Badrık) Kitabı

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7456

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7522

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:6946

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17326

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.