AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 10 Nisan 2013, 05:24 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Kabileler: ŞEYH HASANLILAR


ŞEYH HASANLILAR

 

Fethiye Köyü’nde dede soylu oldukları söylenen ve Çağlar soyadını taşıyan bir sülale bulunmaktadır.

Bunlar için “Şeyh Hasanlı” tabiri kullanılır ve Şeyh Hasan Köyü’nden isim almışlardır.

Şeyh Hasan Köyü, Malatya-Elazığ yolundaki önemli iki geçitten biri üzerinde olup bugün Elazığ İli’ne bağlıdır. Tarihte adı Sefine-i Şeyhhasan’dır.

Köyde, halkın Ahmet Yesevi diye bildiği Celal Abbas neslinden Şeyh Ahmed Dede’nin mezarı vardır. Karısı Gevher Ana’dır. Mezarı bu köydedir. Şeyh Hasan, Şeyh Ahmed’in kardeşidir. Mezartaşı tarihsizdir.

Şeyh Hasan bir Türkmen topluluğunun başında yöreye gelmiştir. Geliş tarihi bilinmemekle beraber Hamza Aksüt’e göre 14. yüzyılın başları olabilir.

Şeyh Hasanlı Topluluğu’nun Halep ile bağlantılı olduğu, gelene geçene hizmet eden Şeyhhasanlılar’ın bir kısmının 16. yy’da vergiden muaf tutuldukları da bilinmektedir.

Bugün adı Tabanbükü olan köyün kurucusu Şeyh Hasan olarak bilinir.

Şeyh Hasanlı (Şeyh Hasanlu) Aşireti: Malatya Sancağı, Kemah, Erzincan kazaları (Erzurum Sancağı), Çarsancak Kazası (Diyerbekir Kazası), Eğin Kazaı (Arapgir Sancağı), Çemişgezek Sancağı, Diyarbekir, Kiğı Sancağı, Palu Sancağı, Erzurum Sancağı’nda  bulunmaktadırlar.

Tarihte çok sayıda Şeyhhasan adı vardır. Ancak Fethiyeliler yukarıda yazdığımız Şeyh Hasan’nın ardıllarıdır.

Ayrıca; Akkoyunlu Uzun Hasan Karakoyunlular’la savaşmak üzere Pürnekli Şeyh Hasan’ı görevlendirmiştir.

Bu şeyh, Hasan Çemişgezek hakimi Pir Hüseyin’in kardeşidir.

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde  Şeyh Hasan Tepesi,  Şeyhhasan Mahallesi gibi yerleşimler bulunmaktadır.

1704 yılında oturmakta oldukları Gerger Kazası’nı terk eden, Çemişgezek, Pertek ve Sağman kazalarına giden bir cemaatin adı  Şeyh Hasanlı’dır.

Şeyh Hasanlılarla ilgili kayıtlardan bulabildiklerimizi yazdık. Yaşayan bir Şeyh Hasanlı’dan sorarsak bize Şeyh Hasan ve Şeyh Hasanlıları nasıl anlatır diye bu köyden Ali Göktürk’le söyleştik.

Kısaca dedikleri şöyle:

Atalarımız bugünkü Şeyh Hasan köyünün üzerinde Fırat kıyısında Ören yeri denilen yerine gelip yerleşmişler. 12 veya 13.yy. olabilir. Ben bilmiyorum diyor.

Buraya gelenler elimizdeki şecereye göre Celal Abbas  oğulları imiş. Bunlar Şeyh Ahmet Dede ve Şeyh Hasan Dede’dir. Kardeşlerden Şeyh Ahmet’in sekiz oğlu olur. Yedisi Şeyh Ahmet’in sağlığında ölür. Emir-El Mümin adlı bir oğlu yaşar. Mümin’in dört oğlu olur. Bunlar Şeyh Cüneyt, Seyyid, Ahmed, Şeyh Davud, Şeyh Şemseddin’dir.

Şeyh Cüneyd’in soyundan geldiği söylenenler Kul Mustafa’nın ardılı Kılıçoğulları’dır. Kılıçoğulları’nın günümüzde soyadı Göktürk’tür.

Seyyid Ahmet ardıllarına Şeyh Hasan köyünde Koca Yusuf da deniyor. Bunlara Abidinoğulları adı da veriliyor. Soyadları Şahin

Şeyh Davut: Şeyh Şemsettin soyundan Abbasoğulları’ndan en fazla bilinen isim Teslim Abdal’dır. Bunların günümüzde soyadı Gültekin’dir.

Şeyh Hasan köyünde Cumhuriyetten çok önceden kalmış Şeyh Ahmet Dede’ye ait yeşil ve kırmızı zeminli beyaz ay yıldızlı Türk bayrağı var. Bu bayrak düğünlerde çıkarılır, üzerine elma takılırdı. Bayrağın Mersin’de oturan Hasan Artık’ta olduğunu biliyoruz.

Bayrağın aleminde eski yazı ile Allah yazılı idi. Yazının iki başında iki yılan sembolü vardı. İmam Hüseyin’in Kerbela’da Celal Abbas’a verdiği sancak da köyde ve her Muharrem’in onuncu günü çıkarılır, etrafında mersiyeler okunur. Tokat’a giden Hasgül Dede Şeyh Hasanlıdır. Şeyh Davud’un kolundan gelenlerin dedesidir.

ŞEYH HASAN:Celal  Abbas’ın oğullarından Şeyh Hasan Dedenin çocuğu olmuyor. Üzüntüsünü hisseden kardeşi Şeyh Ahmed nedenini soruyor. Çocuksuzluktan kaynaklandığını anlayınca da.

-Bu köyün adını senin Şeyh Hasan adınla yaşatalım diyor. Ve köyün adı böylece Şeyh Hasan olarak 1990 ihtilaline kadar geliyor. 1980’de  Baskil’e bağlı olan bu köyün adı Taban bükü olarak değiştiriliyorsa da halk Şeyh Hasan adını inadına yaşatıyor.

Bir başka söylenceye göre ise köyümüzden Tunceli’ye giden Şeyh Hasan topluluğu var. Bizim aslımız Türkmen, dilimiz Türkçe’dir.

Şeyh Hasanlılardan Anadolu’nun değişik yerlerine gidenler olduğu gibi Yazıhan Fethiye  köyüne gidenler de var olduğunu biliyoruz.

Fethiye’ye gidenler Şeyh Ahmet soyludur.

Teslim Abdal, Kul Mustafa gibi önemli isimler Şeyh Hasan kökenlidir.

Elimde bulunan “Müsahip Gazi” adlı el yazması Molla İsmail’in yazdığı eserde(h.1135) Hoca Ahmet Yesevi’nin Erzincan’ın Tekke köyüne geldiği oradan Şeyh Hasan’a gelip bir tekke inşa ettiği yazılı.

Kitaptaki bir not şöyle: Bu kitap Hoca Ahmed Yesevi’nin tekkesine vakıf olması amacıyla yazılmıştır. Kitabı tekkeden çıkaranın kitapta adı geçen şehit ve gazilerin şefaatinden mahrum olması temennisi de kayıtlıdır.

Köyde Teslim Abdal’ın Kerbela’dan getirdiği 12 kollu bir çerağ var. Bu çerağ andığımız bayrakla birlikte her on muharremde ceme çıkarılır ve mersiyeler, ağıtlar eşliğinde çerağ uyandırılır. Muharremin onuncu günü anmasında saz çalınmaz. Atalarımız; Arapkir Onarlı köyünde bulunan Şeyh Hasan denilen ziyaret ile köyümüzün hiçbir bağı olmadığını söylemekte idi. Tüm eski ziyaret yerleri ve mezralar yeni yerleşim yerine taşınmıştır.

Şeyh Hasan köyünde Odman Baba soyundan gelenler de vardır. Sulara gömülen bir adanın adı Omdan Baba adası veya Omdan Bölüğü idi.K

no�s ’1�o����nda oturmakta oldukları Gerger Kazası’nı terk eden, Çemişgezek, Pertek ve Sağman kazalarına giden bir cemaatin adı  Şeyh Hasanlı’dır.

 

Şeyh Hasanlılarla ilgili kayıtlardan bulabildiklerimizi yazdık. Yaşayan bir Şeyh Hasanlı’dan sorarsak bize Şeyh Hasan ve Şeyh Hasanlıları nasıl anlatır diye bu köyden Ali Göktürk’le söyleştik.

Kısaca dedikleri şöyle:

Atalarımız bugünkü Şeyh Hasan köyünün üzerinde Fırat kıyısında Ören yeri denilen yerine gelip yerleşmişler. 12 veya 13.yy. olabilir. Ben bilmiyorum diyor.

Buraya gelenler elimizdeki şecereye göre Celal Abbas  oğulları imiş. Bunlar Şeyh Ahmet Dede ve Şeyh Hasan Dede’dir. Kardeşlerden Şeyh Ahmet’in sekiz oğlu olur. Yedisi Şeyh Ahmet’in sağlığında ölür. Emir-El Mümin adlı bir oğlu yaşar. Mümin’in dört oğlu olur. Bunlar Şeyh Cüneyt, Seyyid, Ahmed, Şeyh Davud, Şeyh Şemseddin’dir.

Şeyh Cüneyd’in soyundan geldiği söylenenler Kul Mustafa’nın ardılı Kılıçoğulları’dır. Kılıçoğulları’nın günümüzde soyadı Göktürk’tür.

Seyyid Ahmet ardıllarına Şeyh Hasan köyünde Koca Yusuf da deniyor. Bunlara Abidinoğulları adı da veriliyor. Soyadları Şahin

Şeyh Davut: Şeyh Şemsettin soyundan Abbasoğulları’ndan en fazla bilinen isim Teslim Abdal’dır. Bunların günümüzde soyadı Gültekin’dir.

Şeyh Hasan köyünde Cumhuriyetten çok önceden kalmış Şeyh Ahmet Dede’ye ait yeşil ve kırmızı zeminli beyaz ay yıldızlı Türk bayrağı var. Bu bayrak düğünlerde çıkarılır, üzerine elma takılırdı. Bayrağın Mersin’de oturan Hasan Artık’ta olduğunu biliyoruz.

Bayrağın aleminde eski yazı ile Allah yazılı idi. Yazının iki başında iki yılan sembolü vardı. İmam Hüseyin’in Kerbela’da Celal Abbas’a verdiği sancak da köyde ve her Muharrem’in onuncu günü çıkarılır, etrafında mersiyeler okunur. Tokat’a giden Hasgül Dede Şeyh Hasanlıdır. Şeyh Davud’un kolundan gelenlerin dedesidir.

 

Ali AKSÜT


  |  Bu haber 7678 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI  ŞABLONU DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar... Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ ÖNSÖZ - FETHİYEM (Hasan Badrık) Kitabı

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7456

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7522

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:6946

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17326

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.