AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Sevgililer Günü, Sevgi, Sevgili , Aşk ve Aldatma ile Aşkın Biyokimyası…Tarih 13 Şubat 2021, 23:48 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Sevgililer Günü, Sevgi, Sevgili , Aşk ve Aldatma ile Aşkın Biyokimyası…


Sevgililer Günü, Sevgi, Sevgili , Aşk ve Aldatma ile Aşkın Biyokimyası…


Yağmuru seviyorum diyorsun,

yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun...

Güneşi seviyorum diyorsun,

güneş açınca gölgeye kaçıyorsun...

Rüzgarı seviyorum diyorsun,

rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun...

İşte, bunun için korkuyorum;

Beni de sevdiğini söylüyorsun...

William Shakespeare


(Sanırım İsmet Özel’in bir sözüdür: “Sosyalistler Aşk ve Ölüm” hakkında konuşmazlar. Çünkü onlar toplumcu bir dünya görüşüne sahiptir; “toplumlar aşık olmaz ve toplumlar ölmez.” Bende eski bir sempatizan olarak bu görüşü zorlayıp, aklımdan geçenleri sizlerle paylaşmak istedim.)


Bugün Sevgililer Günü… Sevgililer Gününün tarihçesine girmiyeceğiz. Başlangıçta bu “dini” temelli idi, bu gün ise kapitalizmin evrimleştirdiği “bireyselleştirilmiş” bir gün. Nöroekonomi, sosyal psikoloji ve reklam moda araçları ile daha çok ticarileştirilmiş bir gün. Asıl maksadı ne olursa olsun ogün bu hediye alışverişi ve bunun yarattığı ambians bir kısım insanı bir süreliğinede olsa mutlu ediyor. Her özelleştirilen günler gibi: bayram, düğün, festivaller…


“Sevgilim” dediğimizde kastettiğimiz eşimiz, birlikte yaşadığımız, uzun dönemli hayatımızı yaşayacağımız kişi yada henüz evlenmemişlerin evlenmek maksadıyla kurdukları ilişkide birbirlerine hitap ettiği kelime mi? 


Yoksa öteki, toplumun(meşru ve bazende yasal olmayan diğeri - yasak ilişki); yani tarafların birbirlerine sevgili gözüyle baktığı yada ilişkilerini bu kelimelerle isimlendirdiği, fakat başkalarının bu ilişkiyi manitalar, madigüdiler, metresler, dost hayatı yaşayanlar, birbirlerinin kırığı,takılanlar, oynaşlar, aldatanlar, sadakatsizler, ihanet edenler, ahlaki zayıf olanlar...vb.) diye nitelediği ilişkiler ağı mı?


Büyük bir anket yapılsa, yukarıdaki paragrafta kırmızı olan şık mı, siyahla yazılmış olan şık mı sizin “sevgiliden” anladığınız, diye? Katılımcıların ankete %99,99 oranında kırmızı satırda ki şıka uygun cevap verebilir.. Sizce de verilen cevaplar böyle olmaz mı? Cevap bu olunca, bu cevabın hakikat ile örtüştüğünü ne derece söyleyebiliriz?Aşk nedir?

Konumuz açısından aşkın tasavvufi kısmını dışarıda bıracağız. Daha çok libido, cinsel arzular ile oluşturulan ve “insani sevgi” gibi algılanıp, öyle sunulmaya çalışılan türünden bahsedeceğiz. Tabii, bahsedeceğimiz bu duyusal ve duygusal ilişki LGBT… arasındaki ilişkileri de dışarıda bırakacak.


İki cins arasında duyusal, duygusal, cinsel arzunun tatminini amaçlayan tutkusal hale gelmiş, hiç kopmayacakmış gibi görünen bağlanma ve ilişkiler ağı süreci. Abi, “onu görmeden, düşünmeden, hayal etmeden duramıyorum. Aklım, fikrim bütün hayallerim, gecem, gündüzüm onunla dolu. Günümün yüzde doksan dokuzun da onu düşünüyorum. Elimde değil. Bilemediğim bir şeyler beni alıp ona götürüyor.”  


“O kadarki abi, onu hatırladığımda bile ayaklarım yerden kesiliyor, kalbim pıt pıt atıyor, şuramda, midemde bir şeyler uçuşuyor. yani anlayacağın bir hoş oluyorum. Sanki narkozu çekmişim, ben bende değilim abi, yani başım dumanlı… vb.”


Aşkın bir biyokimyası, nörolojik karşılığı var mıdır?

Varsa nedir ve nasıl işler?


Yukarıda bahsettiğimiz şekilde tutkulu bir aşk başladığında, biyokimya mız da neler olur? Nöronların arasındaki bağların yönünü belirleyen nörotransmitter(beyinde salgılanan ve beyin hücreleri arasındaki bağın yönünü ve hacmini etkileyen nörokimyasallar) salgılanır.


Bu aşk başlarken ve başladığında dopamin, endorfin, vazopressin, oksitosin, serotonin, gaba, glutamat, norepinefrin… ve yumurtalıklardan cinsiyet hormonları: östrojen, testosteron… gibi hormonlar salgılanarak sahneye çıkar ve bütün hünerlerini sergilemeye başlar.


Duygu ve haz merkezleri alt beyinde denilen Limbik Sistemde; başka bir deyimle tüm memeli hayvanlarda ortak olan beyinde bulunur. İnsan beyninin, insanı insan yapan ve onu diğer memelilerden ayıran kısmı daha vardır o “beyin kabuğu, korteks”tir. 


Limbik sistem  hayatta kalabilmek için gerekli güdü ve dürtülerin kodlanmış olduğu merkezdir. Mesela bir tehlike anında kokma, korkup kaçma yada saldırma, periyotlar geldiğinde çiftleşme, yeme, içme uyuma vb. alınan hazların merkezidir.


2002 Nobel Ekonomi Ödülünü alan psikolog Daniel Kahneman bu ayrımı belirten ve karar alma süreçlerine dair “Hızlı ve Yavaş” ismi ile dilimizede çevrilen bir kitap yazmıştır. “Hızlı” diye sınıflandırdığı beyin kısmı “Limbik Sistem,” “Yavaş” diye sınıfladığı beyin kısmı ise insanı insan yapan “kortekstir.” Limbik sistemin (ben bu sisteme sürüngen beyin dahil beynin korteks dışındaki birçok merkezlerini kast eden anlamda kullanacağız bu yazımızda) çalışma hızını bir benzetme ile açıklamak gerekirse roket hızı ile çalışır ve uyaranlara tepki verir. “Frontal Lob” ise limbik sistemle karşılaştırıldığında otomobil hızı ile çalışır. 


Beynin insani olan korteksini “vicdani, düşünen beyin,” Limbik Sistemi ise “hayvani, nefsani, ilkel beyin olarak ta” tanımlarlar.Kişi diğerine tutulmaya - aşık olmaya- başladığında mutluluk hormonu kabul edilen, daha doğrusu mutluluk hormon ve beyindeki kimyasalları harekete geçiren güçlü bir - tatmin olma - isteği ile arzunun oluşmasını güdüleyen dopamin salgılanır. Dopamin ile arzulanan isteğin tatmini endorfin kimyasalının salgılanmasını tetikler. Sonuç, keyif ve mutluluk hissi ile sonuçlanır.


Bu yalnızca beyin biyokimyasalları ile başlayıp biten bir durum değildir-psikolojik ve sosyolojik etkenleri dışarıda bırakarak anlataıyorum. Buna başka hormonlarda eşlik eder. Sistem bir bakıma kombine, karmaşık ve uyumlu çalışır.


Mesela diğerine güvenip ona bağlanabilmek için olmazsa olmaz hormon, özellikle kadınlarda oksitosin, erkeklerde vasopressindir… Bu hormonlar salgılanmaya başlandı mı, kişinin diğeri hakkındaki kaygıları ortadan kalkar, ona alışır, güvenir, inanır ve “o iyidir, güzeldir” görüşü, hissi ağırlık kazanır. Giderek bu bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz hormon ve beyin kimyasalları bağlanmanın, aşık olmanın derecesiyle orantılı olarak, kanda olması gereken normal değerlerin en üst seviyesine çıkar, yani tavan yapar.


İşte bunun sonucuna “sırılsıklam aşk,” çıkar ortaya. Bu kimyasallar tavan yaptığı sürece, taraflar sürekli diğerini düşünür, arzular, onunla beraber olmayı ister ve dolayısıyla da kendini mutlu hisseder. Kişi diğerini arzuladığı oranda bu kimyasallar salgılanır, bu kimyasallar salgılandığı oranda ise iradesi kontrolden çıkar ve kişi diğerini arzular, düşünür ve onunla beraber ve bir olmak ister- bulutların üzerinde uçar.


Hani denir ya: “Abi bunda anlayamadığım, çözemediğim bir cazibe, sanki bir şeytan tüyü var. Elimde değil. Beni benden alıp götürüyor. Kendimde değilim sanki. O olmazsa yaşayamam sanıyorum. Sanki çekmişim tozu kafam bir hoş dumanlı. Onu düşününce, onunla bir olunca, onu hayal edince, onun resmini görünce, sesini duyunca… ayaklarım yerden kesiliyor bir hoş oluyorum.”


Aşkın gözü kördür. 


Bağımlılık üzerinde çalışan psikologlar kokainin etkilediği haz merkezi ile aşkın etkilediği ve bağımlılık yapan beyindeki merkezin-nucleus accumbens- aynı olduğunu söylerler. Mekanizmada benzer işler. Her iki durumda da irade devre dışıdır, hayvani beyin olan limbik sistem aktiftir. Beyin üzerinde yapılan EKK ne fMRI(beynin bu gibi durumlarda aktif ve pasif olan merkezlerini incelemek için bir tür beyin emarı) incelemeleri göstermiştir ki, insan “aşık olduğunda, insanı insan yapan, beyin bölgesine kan ve oksijen gidişi de azalmış.” Dolayısıyla da ahlak, edep, görgü terbiye ve muhakeme edip düşünce üretme merkezinin çalışması oldukça yavaşlar. Kişiler kokain etkisinde olduğu gibi beyin korteksinin çalışmasını minimize eden bu-yukarıda bahsedilen- hormon ve beyin kimyasallarının da etkisinde kalır. 


Bunlara dışarıdan akıl veren hiçbir söz kar etmez... Daha az kan ve oksijen giden beyinin muhakeme merkezi, daha az beslendiğinden düşük dozda çalışır ve “arzularına” laf anlatamaz-iradesini dizginleyemez-, hatta ona dalkavukluk edip, yapılıp edileni haklı çıkarmak ve arzuların tatminin yolunu açmak için mazeretler uydurur.


Doç. Dr. O. Erbaş diyor ki, oksitosinin yükselmesi kaygıyı azaltır, güveni artırır ve algıyı bozar.  Diğerine olan yüksek güven, algıyı bozar yani bir tarafın diğerini her türlü suistimal etmesini göremez ve onu olumlu değerlendir insan. Bu kişi seni kullanıyor, harcıyor dendiğinde ise bu yüksek narkoz görevi gören -bağlanma sağlayan-  oksitosin etkisiyle kişi “yok abi o öyle şey yapmaz,”der. Çünkü bağlanmıştırtır ona. Haz-şehvet- kaynağını kaybetmek istemez tam tersine onu sürekli kılma arzusu, zorlanımı duyar.  Erbaşın tabiri ile bu gibi sebeplerden ötürü de “yediği kazıkları kişi kolay unutur.”


Erkek dişi arasındaki bu tür aşkta elbetteki testosteron ile östrojen de tavan yapar. Erkeklik hormonu olan testosteron bu süreçte kadında yükselir, pik yapar ve erkekte ise biraz düşer. Erkekte ki cesaret, risk alma, güzünü budaktan sakınmamayı, kavgacılığı testosteronla ilişkilendirir endiknoroloğlar. Halk arasında bir söz var: “Çıkacaksın erkek gibi ortaya, korkmadan masaya yumruğunu vuracaksın, nereye varırsa varsın,” türünden. Onun gibi yani.


Bu aşk helede “evlilik dışı yasak bir aşksa,” kadının on, yirmi, otuz, kırk yıllık, evliliğini; namus, haysiyet şeref, dürüstlük, doğruluk… gibi kavramlarla oluşturmuş olduğu bir ömürlük kimliğini ayaklar altına almak ve eşiyle, çocuğuyla, annesi, babası, kavim kardeşi ve komşusuyla, mahallenin bakkalı, imamı, ilkokul öğretmeni, iş arkadaşları… vb. ile yaptığı yazılı olan-yasal evlilik- ve olmayan -geleneksel- toplumsal sözleşmeyi -beş dakikalık zevk için- cart diye yırtması, ayaklar altına alması için… böylesine güçlü kimyasalların etkisinde kalması - yüksek heyecan duyması ve cesaret göstermesi gerek. Hani filmlerde denir ya, “çok içmiş, alkolü idim, kapıyı açtığımı biliyorum, gerisini hatırlamıyorum,” türünden bir durum.


Bu aşk sürecinde erkekte gün boyu testosteronun seviyesinin düşük seyretmesi ise erkeğin yumuşak huylu, sevecen ve şefkatli olmasını sağlamakta. “Abi odun gibi adamdı, bir yumuşadı bir yumuşadı,” deme gitsin, gibi.


Oksitosin kadında hangi durumda tavan yapmakta. Doğum yaptığı an ve orgazm anında. Bu bağımlılık yapan hormondan dolayı eşlerin birbirlerine bağlanması ve mümkün mertebe birbirlerini aldatmaması için düzenli cinsel ilişki şart denilmekte. Aldatma ve sadakat faktorinin etkenlerinden biride bu tür hormon ve nörotransmitterlerdir.


Aşkın ömrü var mıdır?


Oksitosin hormonunun kanda artması, serotonin hormonunun düşmesine sebep olmakta. OKB (obsesif kompülsif bozukluk) psikiyatrik bir hastalıktır. Serotonin seviyesinin düşüklüğü beyinde böylesi OKB hastalığına sebep olmakta. Beyinde diğeri ile ilgili -karşılıklı-nöral ağ oluşur. Bu süreç uzun sürdüğünde “kara sevda” denilen, bir bağımlılık ve takıntı hastalığı oluşur. Kişiler arasında gönülden gönüle önce bir patika, sonra stabilize, sonra asfalt, daha sonrada otoban gibi beyinde nöral ağ yolları meydana gelir. Patika seviyesinde olan beyindeki bu nöral ağı silebilmek bir dereceye kadar kolaydır; fakat bu nöral ağ otobana dönüşmüşse, bu gibi çoğu durumlar profesyonel yardımla ancak çözülebilir.Aşkın ömrü var mıdır? “Dopamin, testesteron ve noradrenalin düzeyini arttırır. Testesteron artışı cinsel arzunun, şehvetin belirleyicisidir. Şehvet herhangi bir partnerle cinsel doyuma motive eden itici güçtür.” Bu tür aşklar ağırlıklı olarak hedoni, şehvet güdülü hazza dayandığından, bu tür aşkların ömrü vardır.  Prof. M. Z. Sungur, bu sebepten dolayı “aşk bir görme bozukluğudur, evlenince göz açılır” der. Duygularla başlatılan bir ilişki, bir ömür boyu sürmez, ancak bu aklın devreye girmesi ile mümkündür. 


Yapılan araştırmalar, bu göz bozukluğunun ortalama 18-36 ay arasında giderildiğini, aşkın sonlandığını göstermekte. Bu tür aşklar duyusal ve duygusal güdülerle başlayıp sürdürüldüğünden, bu ortalama sürecin sonuna doğru taraflar: “düşündüğüm gibi değilmişsin” demeye başlar. Zaten düşündüğünüz gibi “o beyaz atlı prens, sende prenses” değildin. Siz birbirinizi hindi gibi kabartıp durdunuz. Ne bekliyordunuz bu duyusal ve duygusal hedoniden? 


Elbette ki bütün büyüler bir gün bozulur. Kapsama alanı dışında kalan akıl kapsama alanına girer ve kişiler: “Aklım başıma sonradan geldi, bunu çok geç anladım,” derler. Tabii akıl başa gelene kadar, bu akılsız başlara neler gelir... neler gider?..


Bu tür bir aşkla başlayan evlilik yada birlikte yaşamanı sürdürmenin yolu, bu süreç sonlanmadan aklın devreye girmesi ve akıl ile duygunun dengeli bir dansını gerektirmekte. Aklın hep görevde olduğu aşklar öğrenilebilir. Bu emeğin harcanması aşkı ömürlük kılabilir. Bu tür aşklara ben sevgi diyorum. Bu ise aşkı cinsel arzu tatminin ötesinede taşıyabilmek için beynin korteksini olabildiği kadar geliştirmek, çalıştırmak gerekir. Zevkleri çeşitlendirmeyi ve zihinsel başka zevkler edinebilmeyi; kadını yada erkeği haz nesnesi olarak görebilmeyi, aşmayı ve onu insan olarak görebilmeyi ve bütünen sevebilmeyi gerektir. Başka bir deyimle, dış güzellikle kalmayıp, iç güzelliğe bu ilişkiyi dönüştürmekle mümkündür.

(Aşklar bitmez, dikkatini çekerim bizi başkalarıyla karıştırmayın. Biz şeyiz, diyenler için bir çalışmadan bahsedelim. ABD’de 2015 öncesi yapılan bir çalışmada, evlenen çiftlerin birinci çocuklarının kocadan olma olasılığı %98. Araştırma altıncı ve yedinci çocukları kapsayacak kadar genişletilmiş. Altıncı ve yedinci çocukların yasal eş olan biyolojik babadan olma olasılığı 6. yada 7. yıllarda %8 civarına düşmüş.


Bu da gösteriyor ki 6. ve 7. çocuk için evliliklerin en az altı yedi sene sürmesi gerek. Demekki, 6.ve7. yıllara kadar köprülerin altından çok sular geçmiş oluyor. Çiftler dışarıya karşı “Aşkımız hala ilk yılki gibi sürüyor,”desede, veriler böyle. Bu gün için ABD’de boşanma oranı %60. Tabii boşananların büyük kısmı birileri ile tekrar evleniyorlar.  Bu duruma psikiyatristler tolerans gelişimi derler. Halk arasında ise bu durumu tarif etmek için: “İnsan kırk gün bal yerse baldan usanır,” deyimi kullanır. İnsan değişiklik yapmakla yüksek heyecanlar elde ederek bu durumu aşmaya çalışır. Mesela fareler üzerinde şöyle bir deney yapmışlar. Bir kutu içerisine bir erkek bir dişi fare koymuşlar. Fareler çiftleştikten sonra bir kenara çekilmişler. Farelerin siklus-şarj- dönemi ortalama 24 saat. Fakat bu 24 saat ortalamayı beklemeden bu kutu içerisindeki farelerden birini kutudan çıkarıp yerine kısa bir süre içerisinde aynı cinsten başka bir fare koymuş ve gözlemişler- teker teker hem dişi, hemde erkek fareleri değiştirmişler. Sonuç, 24 saati beklemeden hemen fareler yeni gelenle çiftleşmişler. 


Beyin, kendisi kendisini ikna eden, aldatan en yaman avukattır. Buna son bir örnek verelim. Aldatma ve sadakatsizlik fiilini yapan kişilere sormuşlar: “Eşini sevmiyor muydun?” diye. “Bu aldatan ve ihanet eden insanların %95’i eşimi seviyorum yanıtını vermişKıssadan hisse!..)


Düşünelim bir kez. Dünya nüfusu yaklaşık sekiz milyar ve dört milyar kadın, dört milyar erkek var. Ali Ayşe’ye “sevgilim, benim için dünya güzeli kadın sensin”; Ayşe’de Ali’ye “sevgilim, benim için dünyanın en yakışıklı erkeği sensin; senden başkasına dönüp bakarsam namerdim,” diyor. Bu dünyada Ali’den dört milyar, Ayşe’den de dört milyar var. Bu sözler kulağınıza nasıl geliyor? İnandırıcı geliyor mu akla vurunca?


Akılda, duyguda patinaj yapar, tek başlarına etkisiz elamana dönüşür bu alanda. Mutasavvıfların deyimi ile bu iş “ne akılla, ne de akılsız” yürür. “Sevgilim, senden ayrılıp bu dünyadaki dört milyar kadından yada dört milyar erkekten - daha yakışıklı/daha güzel- biri ile kendimi eğlendirebilir, belki de evlenebilir ve yeni bir hayatta kurabilirim kendime; fakat o dört milyarı elimin tersi ile bir kenara itip, seni terk edip gidebilmem, senden ayrılmam mümkünken gitmeyip, seninle kalmak ve bir ömür yaşamak istiyorum seninle,” diyebilmektir (varsa) hakiki sevgi, Aşk. Siz ne diyorsunuz?


Sevgililer gününüz kutlu olsun. 

Aşk ile.


Aliseydi Sevim - 14 Şubat 2021


Not: İnsan davranışını yalnızca biyokimsallarla açıklamak, hakikatın önemli bir boyutu olması ile birlikte, elbetteki eksik bir izahtır. “İnsan biyolojik, psikolojik, toplumsal ve manevi” bir varlık ise, bu süreçte bunların her biri bu yada şu oranda rol oynar. Bu süreci diğer açılardan da ele almamız, yazının boyutunu artırır. Zaten bu boyuttaki yazıyı dahi okuyanların sayısı az. Bu gibi sebeplerden dolayı, aşkın diğer boyutlarına dair görüşümüzüde -ilerde- farklı yazılarımızla ele alabiliriz.


Esinlendiğimiz, yararlandığımız  uzmanlar. Prof. Dr. Daniel Kahneman, Dr. Agah Aydın, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof.Dr. Acar Baltaş, Doç.Dr. Oytun Erbaş. Prof. Dr. Nevzat Tarhan. Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Prof. Dr. M. Zihni Sungur, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Prof.Dr. Mehmet Barış Korkmaz, Prof Dr. Sinan Canan… vd.  |  Bu haber 16346 defa okunmuştur.

Ebruli  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Seçim; Köy, Şehir ve Medeniyet

Seçim; Köy, Şehir ve Medeniyet Seçim; Köy, Şehir ve Medeniyet 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Malatya Fethiye - Ağustos 2010

Malatya Fethiye - Ağustos 2010 Malatya Fethiye - Ağustos 2010

Malatya Fethiye - Temmuz 2010

Malatya Fethiye - Temmuz 2010 Malatya Fethiye - Temmuz 2010

Malatya Fethiye - Şubat 2010

Malatya Fethiye - Şubat 2010 Malatya Fethiye - Şubat 2010

Malatya Fethiye - Ocak 2010

Malatya Fethiye - Ocak 2010 Malatya Fethiye - Ocak 2010

Malatya Fethiye - Nisan 2010

Malatya Fethiye - Nisan 2010 Malatya Fethiye - Nisan 2010

Malatya Fethiye - Mayıs 2010

Malatya Fethiye - Mayıs 2010 Malatya Fethiye - Mayıs 2010

Malatya Fethiye - Mart 2010

Malatya Fethiye - Mart 2010 Malatya Fethiye - Mart 2010

Malatya Fethiye - Haziran 2010

Malatya Fethiye - Haziran 2010 Malatya Fethiye - Haziran 2010

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7630

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17474

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.