AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
MALATYA FETHİYE 10Tarih 01 Mayıs 2020, 19:06 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

MALATYA FETHİYE 10

FETHİYE BÖLGESİNDEKİ İNANÇ/TAKSİM SOSYAL TESİSLER-YAPILAR

 

1.SEYYİD ALİ SULTAN (Diğer adı KIZILDELİ)

 

Seyyid;  Hz.Muhammed’in soyuna dayananlara verilen bir isimdir. Gezici çelebi kişiliğide yansıtır.  Ali; Ulu, büyük yüce anlamındadır. Sultan; bir ünvandır. İsmin başına veya sonuna eklenir. Önemli, yükseltme, özel, değerli, yüce gibi anlamlara gelir. Seyyid Ali Sultan, Horasan ( Hor-Hasan) erenlerinden hasan Hüseyin ATA’nın oğludur. Lakabı Hızır Lala (bir rivayete göre) asıl adı İbrahimdir. 1310-1402 tarihleri arasında yaşamıştır. Pirleri kırcalardır. Üç kardeşten biridir. Kardeşleri Elmalı ve Bursaya yerleşmişlerdir. Horasan ülkesinin ‘’HOY’’ beldesindendir. Hacı-Bektaşı Veli (1209-1271), Mevlana ,Ahmet Yesevi (…-1166) gibi önderlerden feyz almıştır. Özellikle Hacı Bektaşi Veli’nin ‘’YOL’’ oğludur.

 

Faaliyetleri:  Türk ve Alevi Bektaşi kültürünü anadolu ve balkanlarda doğru öğretiyi sağlayan öncü kişilerdendir. Seyyid Ali Sultan; bilge ve çelebi kişiliği yanında, Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun cephe kumandanlığında da ( milis) bulunmuş, Rumelinin, Bosna, Arnavutluk, Makedonya,  fethinde başarılı hizmetleri olmuştur.

Horasandan - URUM  iline kadar ahi erenler rüzgarını, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi ile yürütmüştür. Çağdaş  Alevi öğretisini ve kültürünü kendi süreci içerisinde Anadolu ve Balkanlarda yaygınlaştıran Anadolu Bektaşilerin, önemli pirlerinden biridir. Sivas-Yıldızeli, Edirne-Uzunköprü, Malatya-Fethiye, Amasya, Eskişehir ve Kütahya, Seyyid Ali Sultan’ın yoğun çalıştığı bölgelerdir. Atalarımız bu şerefli kültür mirasını dahada geliştirerek günümüze aktarmışlardır. Yeniçeri ocağının bektaşi dergahına bağlanması bu dönemde olmuştur. Osman beyin eşi Bala hatun (Malhun Hatun) Alevi Bektaşi olan Şeyh Edebali’nin kızıdır. Oğlu Orhan Bey’dir. Orhan bey, Alevilere yakınlık duymaktadır. Süleyman paşa, Orhan Bey’in oğludur. Süleyman paşa; 1354 yılında Rumeli Fetih ordusunu Gelibolu’da kurdu. Ordunun adı  KARESİ-GAZİLERİ’dir, Savaşçı yenilmez anlamındadır. Cephe komutanlarından bazıları Emir Sultan, Abdel Samed, Evrenos Bey, Seyyid Ali Sultan, İlbey, Fazıl Bey, Cendereli Kara Halil,  Rüstem Gazi gibi Alevi beylerdir. Bu ordunun, Batı Trakya ve Rumeli’nde önemli fetihler gerçekleştirdiği kayıtlıdır. Osmanlı’nın Doğu Avrupada’ki başarısı bu ordu ile sağlanmıştır. Bayraktarı Emir Sultan’dır ( Türbesi Bursada’dır). Yıldırım Beyazıt Han, Seyyid Ali Sultan’ı başarılarından dolayı üstün hizmet ödülü ile himaye etmiştir.

Balım Sultanın babası Mürsel Balı ile birlikte DİMETOKA’da ( Şimdiki Yunanistan sınırları içinde Batı Trakya’da) Tanrı Dağları üzerine dergahını kurmuştur.1385 yılında bu bölgede Meşihate (yaşlı-ikamet) geçmiş ve dergahın ilk postnişidi olmuştur. Dergahı cennet misalidir. Yöre halkı Seyyid Ali Sultan ve dergahına bu tarihten itibaren KIZILDELİ  adını kullanmışlardır. Dergahın yanından coşkulu deli akan ( yağışlarda sürüklenen kırmızı toprak, sel)  kızıl rengindeki nehirden almıştır, yani deli akan kızıl nehir bölgesinde oturan anlamındadır. Çünkü o bölgede, coşkulu akan kırmızı toprakları sürükleyen nehirle özdeşleşmiştir. Bir rivayete göre de,  odunu biten ateşe kolunu koyarak aşın pişmesini sağlamasıdır. Bulgaristan-Kırcaali bölgesinde de kısa bir süre kaldığı bilinmektedir. Dimetoka dergahından, Hacı Bektaş-ı Veli dergahına atanan Kızıldeli, bu dergahın ikinci postnişi olarak görev yapmıştır.

 

TÜRBESİ/NAAŞI/DÜŞEK:  Naaşı, Malatya/Fethiye mahallesi Kızıldeli (Tenci) mevkiindedir.. Bir rivayete göre de DİMETOKA’da hakka yürümüştür. (Erenler için öldü denmez,  HAKK’a yürüdü denir). Ayrıca Düşek ve kabrinin birçok yerde geçiyor olmasının sakıncası yoktur. Anlam itibariyle maneviyat önemlidir, Alevilerce sevilme, saygı duyulma ve benimsenmesinin bir sonucu olarak, düşek düşüncesi vardır.Önemli olan halkın sevmesi inanmasıdır ve kabulüdür. KIZILDELİ  TENCİ dedir. KIZILDELİ  Mezrasındada Kızıldeli evlatları bulunur. Kızıldeli ye ait Tarihi Dedelik belgesinin olduğu bilinmektedir.

 

Akdenizi seyredelim yalıdan

Tanrı Dağı (Rodop Dağları) kürbünden, Gelibolu’dan

Otman Baba üstü Kızıldeli’den

Salın bizi erenlere gidelim

 

Kızıldeli erenlerin yolu ya

Oradan uğradı Gelibolu’ya

Erenler Serveri Bektaş Veliye

Salın bizi erenlere gidelim

 

 

Hü Dost Aşıklar Der sana beli

E ya sadık gerçek veli

Kırcaalide Kızıldeli

Yazbahar eyyam-ı cennetin kanı

Bahçesi bağları seyit alinin

Öter bülbülleri ab-ı revanı

Özgedir dağları kızıldelinin

 Edirne Karaağaç daki görevim esnasında, Dimetoka daki çeşmesini ve yıkık evini gördüm.

NUR ALİ BABA

1900’lü yıllarda Ali adında bir Fethiyeli Aspuzu’ya (Malatya) çalışmaya gider. Eşinden başka kimsesi yoktur. Aylar yıllar geçer gelmez. Eşi, Ali’yi uğurladığı yer olan Eski İpek Yolu üzerindeki  KÖR AKA  gediğini unutmaz. Buradan gelene gidene eşini Ali’yi sorar. Yıllar sonra Ali, hasta bitkin olarak döner. Fazla yaşamaz, ölür. Naaşını, eşinin uzun süre beklediği gedikteki KÖR AKA  bölgesinde’ki  kayanın dibine, yani eşinin Ali’yi beklediği yere defnederler.

Ali,  Fethiyeliler’ce sevilen nur yüzlü bir adamdır.Çocukları yoktur. Olay acıklıdır, bu durum Fethiyelileri etkilemiştir. Mezarı belirgin hale getirilmiş ve yanına ağaç dikilmiştir. Artık saygı ve dilek yeridir. Temiz insan, düzgün insan, nur yüzlü insan, NUR ALİ BABA’DIR. Kanaatimce Ahmet Can ( ehmetcenli) kabilesindendir.

Not:  Yukarıdaki  bilgiler bir yerde kayıtlı değildir, Fethiyeli Aksakallılarımız’dan edindiğim bilgilerin, teyid edilerek toparlanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

FETHİYELİLERİN ALEVİLİK ANLAYIŞI VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

 

BABA DAMI : Alevilerin ibadet yeridir. Büyüklerin, babaların, dedelerin evidir. Pir evide denir. Şimdiki cem evi paralelindedir. Duaların okunduğu, semahların yapıldığı, Tanrı yolunda Tanrıyla buluştukları, özel kutsal bir mekandır. Dört büyük direk üstüne inşa edilmiş, geniş bir mekandır/avludur.ATATÜRK  hayranı  ATATÜRK CUMHURİYETİ  SİSTEMİNİ benimsemişlerdir. Tarihinde HAİN çıkmamıştır. GERİCİ ve BÖLÜCÜ değildirler.

Baba Damı, güzel bir tanımlamadır.

Nereden Baksan güzel

Nereden Baksa güzel

 

Fethiyeliler kendi aralarında inançda  dört gruba ayırırlar. Bunlar alfabetik sıraya göre;

Ahmetcenliler (Ahmetcan)

Karabuşlular ( Kara Poşulu)

Pirililer

Şığhhasanlılardır. (Şığh Hasan)

Cem görülmelerinde rekabet gelişmeye yöneliktir. Köyün bir kısmının boşaltılmasıdır, emniyetidir. Erkete (Gözcü), Datça ve Küçük Tepe’ye çıkarılır. Zira o tarihlerde Aleviler üzerinde inanç ve ibadetlerini özgürce yapmaları hususunda baskı ve zulüm vardır. Dedeler içinde kendilerini diğerinden üstün olmak, bilgili olmak için geliştirmelerine vesile olur. Tatlı rekabettir. Fethiyeli; semah ederek yaradanla bütünleşir duazimam okur dilekde bulunurlar. ALLAH_MUHAMMED_YA ALİ der. Anlamı gökyüzü olan ,. Güneşin yeri, doğduğu yer anlamına gelen HORASAN’ı bilir. Aralarında inanç farklılığı yoktur.

Ayrıca dört kabile, dört dede demektir. Aynı paralelde diğer cem görevlilerinin dolayısı ile katılanların ve köyün tamamına edep erkan kültürünün verilmesidir. Aleviliğin üç özelliği vardır. Bunlar;  SÖZ, SAZ, SEMAH’dır.Tanrı ya yalvarılır , dileklerde bulunulur. Duazimam okunur. Doğruluk , saygı ve vatanını milletini sevme öğretilir. İnançlı olmanın faydaları anlatılır.

Aleviler; 2 oğlan 3 kızım var demezler, 5 çocuğum var der.

Eşitlik ve Adalet Hoşgörü burada gizlidir.

Musahiplik (kardeşlik) arkadaşlık, yardımlaşma, sorumluluk sistemidir. Yani kimse yalnız değildir. Alevilikte İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış kişiye ‘’EREN’’ denir.

Alevilik; bir insanlık mirasıdır.

Alevilikde yük; ehil olanlara verilir.

Alevilik; ALLAH-MUHAMMED-ALİ  üçlemesinin EHL-İ BEYT ve oniki imamları önemseyen anlayıştır. Dedeye pirimde denir. Katılımcılara ise Talip denir.

Aleviler; tesbih sayısında Hikmet, Murat aramazlar. Akıl ve bilimden yanadırlar.

Aleviler’in kıblesi insandır.İnsanlığa faydalı faaliyetlere önem verirler. Özellikle Eğitim önem lidir.

Ali bizim şahımız

Kabe kıblegahımız

Mihraçdaki Muhammed

O bizim padişahımız derler. Yani ŞAH Şahı Merdan HZ: ALİ dir.

Fethiyeli, Alevi-Bektaşiler; Seyyid Ali Sultan’a, büyük saygı duyarlar. Aşure, lokma kültürü benimsenmiş olup, YUĞ  töreninden beri geliştirerek devam ettirmişlerdir. Atalarının Şamanizm inancında değer verdikleri yıldız, Güneş Turna semah gibi değerlere bağlıdırlar.

Fethiyeliler; iki arslanı çok sevmişlerdir. Biri ALLAH’ın ARSLANI  Hz.ALİ, diğeri  ASYA NIN ASLANI  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK dir.

Emperyalist milletlere diz çökmeyen tek Türk; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’dür.

Fethiyeliler; Birbirlerinin yasına, ölüsüne ayrım yapmazlar, giderler. Edep erkan sahibi işini, aşını, eşini bilen, TÜRKMEN kültürüne sahiptir. Atalarının yüce mirasını, Avrupa’da/Anadolu’da  şerefli omuzlarında yükseltmişlerdir. Fethiyeliler; inanıyorumki, inmez omuzlarında, dinmez yüreğinde, bu yüce Bektaşi kültürünü yüceltecek ve sonraki nesillere bu şerefli mirası devredeceklerdir.

Lokmaları dua ile başlar, dua ile biter. Bereket anlayışı aşurelerine yansır. ‘’Yoktur elimde tartı ile terazi, herkes odlumu hakkına razı’’ diyen NAKIP (adaletli dağıtıcı) parolasını devam ettirirler.

Fethiyeli; çağdaş ve iyi vatandaştır.

Fethiyeli; alçak gönüllü ve misafirperverdir.

Fethiyeli; Hacı Bektaş-ı Veli kültürüyle yoğrulmuştur.

Fethiyeli; Atatürk Cumhuriyeti’nin aşığıdır, bu sistemi benimser.

Fethiyeli; düzgün insandır, çocuklara ve kadınları  baştacı eder.

Fethiyeli; çalışkan ve yiğittir.

Fethiyeli; kin tutmaz, barışçıdır.

Fethiyeli; beden ve ruh sağlığına önem verir.

Fethiyeli; mazlumun yanında zalimin karşısındadır.

Fethiyeli; Aleviliğin Avrupada’ki SERÇEŞMESİDİR. GÜRUHU  NACİ’DİR.

Kısacası Fethiyeli; yurtsever, yenilikçi, laik, bilge, cömert, yardımsever, çelebi  kişiliğe sahip saygılı, özü asildir. İyilikler taşır, aklın yolunu seçen  bilimden yana DÜZGÜN İNSANDIR.

Alçak gönüllü ve kardeşlik duyguları ile bezenmiştir. Atatürk milliyetçisidir.

 

 

 

FETHİYE CAMİİ (Hasan-ı Basri Camii)

 

1565 – 70 ’li yıllarda Yavuz Sultan Selim’in seferlerinde mola verdiği ve askerleri ile dualanmak ibadet etmek için yapılmıştır. Diğer bir yapılış maksadı ise bölge halkını asimile etmektir.

WhatsApp Image 2020-01-15 at 21

 

WhatsApp Image 2020-01-15 at 21

Normalde bu cami ile büyük göl arasında kral sarayı vardır. Göl çamur ve ağaçlarla tutulmuştur. Göl 1960’lı yıllarda betona çevrilmiştir. İpek yolu üzerinde olması dolayısı ile sefere çıkan zabitler, padişahlar bu sarayda mola verir dinlenirler. Zengin tüccarlarda bundan yararlanırlar. Dış etkilerden korunmak için saraydan camiye bir tünel mevcuttur. (Şimdiki Cüre Yusuf ve Ototun Cumali evlerinin arkasındadır. Yusuf ÇAĞLAR ve  Cumali MERCANOĞLU.

BÜYÜK GÖL; 1960 lı yıllarda Dmokrat parti ve Adalet partisinin çekişmesinde taraf kazanmak için köye verilen çimentolarla yapılmıştır. Bu dönemde  Karabit usta ve çevresinin büyük emeği vardır. Çeşme ve beton arık  hayvan sulama ve buğday yıkama havuzları ayrıca beton arıklar bu dönemde yapılmıştır.

 


  |  Bu haber 13906 defa okunmuştur.

Aliseydi KARAKAŞ  KATEGORİSİNDEN HABERLER

MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 12 MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 11 MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 9 MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 8

MALATYA FETHİYE 8 MALATYA FETHİYE 8

MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 7 MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 6 MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 5

MALATYA FETHİYE 5 MALATYA FETHİYE 5

MALATYA FETHİYE 4

MALATYA FETHİYE 4 MALATYA FETHİYE 4

MALATYA / FETHİYE : 3

MALATYA / FETHİYE :  3 MALATYA FETHİYE 3

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7556

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7602

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7046

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17438

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.