AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 01 Mayıs 2020, 19:02 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

MALATYA FETHİYE 8

YERLEŞİM ALANI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖNEMLİ YAPILAR VE ARAZİLERİN ANLAMLARI

 

MALATYA: Malatya (Melit), Asurlular’ın ve Perslerin ’’Kral Yolu’’ Malatya’dan geçmekte idi. Orta Anadolu’ya ve Güney illerini bağlayan yol Malatyadan geçer. Melita Merkez anlamında da kullanılmıştır. Yeni Malatya (Aspuzu ) Malatya’nın Hac yolu üzerinde bulunması, Balkanlardan-İstanbul’a deniz yolu ile Samsun-Sivas-Malatya’ya gelirler , Malatya aynı zamanda posta yolu (Vapur yolu-Papur yolu) Diyarbakır Halep postası burdan geçer. Malatya’nın il olması Cumhuriyet’in ilanıyla kesinleşmiştir.(1923). Mesire Yerleri: Orduzu Pınarbaşı, Horata, Gündzbey, Pınarbaşı, Yeşilyurt Gündüzbey Kapuluk, Beylerderesi, Eski Malatya gibi yerlerdir. Malatya, adı Kültepe kaynaklarında ‘’Melita’’ Hitit kaynaklarında ‘’Maldia’’, Asur kaynaklarında ise Meliddu-Melide’’ olarak geçmekte ve Hitit dilinde anlamı ‘’Bal’’ anlamına gelir. 20 Nisan 1924 Anayasasının 89.md.gereğince il olmuştur. 13 Şubat 1931 günü saat 17.30’da ATATÜRK, Malatya Tren Garına gelmiş ve halk büyük sevgi ve saygı ile bağrına basmıştır. XI.yy başından itibaren Türkler Anadoluya gelmeye başladılar. Yeni bir yurt, yeni bir devlet kurmak amacıyla gelen Türkler, 1071’den öncede azda olsa1057 ve 1066 yılları arasında gelmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZIHAN : Adını ‘’Han’’dan (şimdiki otel, istirahat yeri) almaktadır. İpek yolu üzerindeki dinlenme yeri yani yazıdaki han, Yazıhan 1936 yılında demiryolu gelmeden önce bu bölgede ‘’ALAAŞIKLARIN’’ ağılları ve bir ‘’HAN’’ bulunmaktadır.Alaaşıkların Şimdiki Yazıhan’ 1km Güneyinde ve kuruçayda olmak üzere ağılları ve küçükbaş hayvan sürüleri bulunmaktadır.Seferberlikle birlikte bu durum son bulmuş zira dönemeyen gençlik yani aktif nüfus bitmiştir. 1933-1936 yılında demiryolunun, 1937’de ise karayolunun gelmesiyle gelişmeye başlamıştır. 1947’de nahiye (Bucak) olmuş, Mayıs 1990’da ilçe haline getirilmiştir. 2 belde, 29 köy, 64 mezrası bulunmaktadır.  Fethiye ve Durucasu, mahallesidir.Köyleri;  Akyazı, Alican, Ambarcık, Balaban, Bereketli, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Buzluk, Çivril, Dedekargın, Eğribük, Epreme, Gövük, Hamidiye, İriağaç, Karaca, Kömüşhan, Mısırdere, Pirinçli, Sandıklı, Sinanlı,  Sürür, Tahtalı, Tecirli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETHİYE:  Güzel anlamında, fethedilen yer anlamında kullanılır. Padişah II.Abdülhamid’in  fermanı ile Hasan-Badruk adı Fethiye olarak değiştirilmiştir.Hatta Fethiye adından bayan isimleri vardır. 1914’te uçağı düşen ilk Türk Hava Şehidi Yzb.Tayyareci Fethi Beyin anısına Fethiye adı Türkiye’de 6 yerleşim yerine bu isim verilmiştir. Tayyareci Fethi Bey 1913 yılında Şam’dan havalanarak bir süre sonra Taberiye yakınlarında düşer ve ilk Türk Hava Şehidi olur.

-     14 Kasım 1913 tarihinde Hava Kuvvetlerinde ilk kol uçuş görevi gerçekleştirilmiş, uçuşu gerçekleştiren Yüzbaşı Fesa (EVRENSEV) liderliğindeki uçuş ekibinde Üsteğmen Fethi Bey’ de görev almıştır.

 

-     Mehmet Fethi Bey, 9 Ocak 1914 tarihinde Yüzbaşı rütbesine terfi etmiş ve aynı yıl Hava Kuvvetleri personeli arasından seçilerek oluşturulan ve iki uçuş ekibi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “İstanbul-Kahire” uçuşunun “1 nci Uçuş Ekibi” nde pilot olarak görevlendirilmiştir.

 

-     Türk Havacılık Tarihi’nde “İstanbul-Kahire Hava Seyahati” veya “İstanbul-Kahire Uçuşu” olarak yer alan bu uçuş, 8 Şubat 1914 günü her iki uçuş ekibinin Yeşilköy/İSTANBUL’ dan havalanmalarıyla başlamıştır. “Muavenet-i Milliye” adını taşıyan Bleriot-11B tipindeki çift kişilik keşif uçağı ile uçuşa devam eden Pilot Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey ve Râsıd Yüzbaşı Sadık Bey (1 nci Uçuş Ekibi) uçuşun beşinci etabında 11 Şubat 1914 günü 4000 metre irtifadan Toros Dağlarını aşarak Türk Hava Kuvvetlerinin ilk yüksek irtifa rekorunu elde etmişlerdir.

 

-     Yüzbaşı Fethi Bey ve Yüzbaşı Sadık Bey, onuncu etap olan Şam-Kudüs hattına kadar uçuşu başarıyla devam ettirmişler, ancak uçuşun onuncu etabını gerçekleştirmek üzere 27 Şubat 1914 günü Şam’ dan havalandıktan kısa bir süre sonra Taberiye Gölü civarında Küfrühar Kayalıkları üzerinde uçak düşmüş, Yüzbaşı Fethi Bey ile Yüzbaşı Sadık Bey şehit olmuşlardır. Türk Hava Kuvvetlerinin ilk hava şehitleri olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Yüzbaşı Sadık Bey’ in cenazeleri Şam’ a getirilmiş ve Emeviye Camisinde bulunan Selahaddin-i Eyyûbî Türbesinin yanına gömülmüşlerdir.

 

HASAN BADRUK:  Gerçekte Hasan Badruk veya Badrık adında birisi yaşamıştır. Zaten o tarihlerde soyadı kanunu da yoktur. Bu ad gerçekte Hısn-i Patriç’den gelmektedir. Bunun yerine halk Hasan Badruk adı  kolaylarına geldiği için tercih ederler.Çünkü Hısn-i Patriç patriğin kalesi anlamındadır. Yani bölge daha önceden bir ermeni yerleşim alanı idi ve Patrik, başlangıçta baharat, gelişen zamana paralel olarak ipek ve posta yolu ve kral yolu’da denir. Hakim tepe, yığma tepe olan şimdiki Bayram Tepesi’nin üzerinde otağı olan bir kişidir. Etrafında müritleri vardır. Yani bayram tepesi’nin tabyalarında yaşarlar.

Malatya; Osmanlı döneminde Maraş eyaletine bağlı bir sancak idi. Malatya sancağı 1847 yılında Maraş/Elbistan’dan ayrılarak HARPUT eyaletine bağlanmıştır. 1924 Anayasası ile Malatya il olunca Fethiye’de MALATYA’YA yani, merkeze bağlanmıştır. Bu tarihe kadar Fethiye, Malatya paralelinde idari yönden yer almıştır. 1990 yılında ilçe olan Yazıhan’a bağlanmış, 1999 yılında ise Belde statüsüne geçmiş, o tarihteki nüfusu 2950’dir.

1560 yılındaki FETHİYE (Hasan Badrık) köyü vergi nüfusu isim listesi mevcuttur.

(KK-142.S:131)

Fethiye Köyü; 30 Aralık 1998 yılında yapılan idari değişiklik ile Belediye statüsüne geçmiştir. Belde 18 Nisan 1999’da yapılan yerel seçimde ise ilk Belediye Başkanı’nı seçmiş, Aşağı ve Yukarı Tenci mezraları birleştirilerek mahalle statüsüne alınmıştır.

Beldenin ortasından Güney-Kuzey istikametinde Eski Malatya-Sivas yolu geçer ve beldeyi ikiye ayırır. Bunlardan doğudaki yerleşim yerinin adı Cumhuriyet, Batı bölgedeki ise Hürriyet mahallesidir. Üç muhtarlığı vardır. Şimdiki durumda ise Yazıhan ilçesine bağlı bir mahalledir. MALATYA merkeze 47 km olup tam kuzeyindedir.

Temelleri atılmış bir Fethiye ve Fethiyeli’nin kim oldukları ve nerden geldikleri kitabın(Broşürün) sonunda açıklanacaktır. Devlet Arşivlerindeki FETHİYE ile ilgili önemli kayıtlar

VAKIF VERGİSİ: Vergi memurlarının o tarihte yazdıkları rapor/dilekçe

EK: Vakıf-Kayıt şerhi ve yazılan dilekçe

PUSUCA: 18

VARAK: 131

İşbu Hasan Badrık karyesi namına tahvili hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı Padişahı şerefsudur buyrulduğu fi 10 Haziran sene üçyüz yirmi tarihli varid olan tezkere-i şerife Arabistan ilmü haber defterine kayd olunduğu ve mahalline de tebligat icra kılındığı cihetle Hın-i iktizade müracaat oluna. Fi 14 Haziran sene 320.

Bu belge; Hasan Badrık (Fethiye)’nin kayıtlara girmesi, Arabistanda’ki deftere kayıt edilmesi için bildirilmiştir. Arabistan o dönemde sınırlarımız içindedir. Yeni tarihe çevirdiğimiz 1904’tür.

Kelimeler hakkında bilgi:

Kariyesi: Köy

Varak: Mevcut varolan

Şerefsudur: Şerefli irade

İktiza: Gerekli

İlmühaber: Yazılı haber, belge

Cenab/Şerife: Büyük

Varid:  Bulunan

1560 yılında Kanuni devrinde yazılan ‘’MALATYA Tahrir Defteri’’nde vergi nüfusu tesbit edilirken sancağa bağlı önemli yerleşim yerleri: Orduzu-Ordu düzü (Bağbaşı) 700, Çırmıhtı (Yeşilyurt) 2100, Porga 400, Hasan Badrık (Fethiye) 700 olarak kaydedilmektedir. 1910 yılında Kafkasya ve Dağıstan bölgesinden gelen 90-150 hane arası göçmen grubunun zamanın padişahı  tarafından  Fethiye civarına yerleştirilmeleri için ferman çıkmıştır. Bu duruma zamanın Fethiye ihtiyar heyeti karşı çıkmış ve bu göçmen/muhacir grup şimdiki Hamidiye bölgesine konuşlandırılmışlardır.Yani devlet arşivlerindeki ikinci önemli kayıttır. 05 Şubat 1910 tarihinde yine Fethiye ihtiyar heyeti dahiliye nezaretine (İçişleri Bakanlığı) verdikleri dilekçede köylerinin 250 hane ve 1200 nüfuslu olduğunu önceleri Malatya’ya bağlı iken Keban’a bağlandığını yeniden Malatya’ya bağlanmak istediklerini bildirmişlerdir. Bu müraacat uygun bulunarak Fethiye köyü tekrar Malatya’ya bağlanmıştır.

EK: F-1907 Yılında Mamuret-ül Aziz salnamesinde Malatya sancağının Fethiye’de bir ilk mektebin( 3’e kadar) açıldığını 3 muallim (öğretmen), bir hademe( çalışan) kadrolu, 20 öğrencisinin bulunduğu söz konusu kayıtlarda mevcuttur.

 

Evliye Çelebi, Seyehatname kitabındaki bir bölümde  Fethiye’den bahseder.

E.C-1654 yılında Sivastan doğuya doğru 7-8 saatlik bir (katır) yolculuğundan sonra boğazdan çıktık (Deve oğlu boğazı) Aspuzu (Malatya) gözüktü. Hemen önümüzde Hasan Badrık denilen derbent (yıkık dökük) bir köy 200 evli, bir camisi ve hanı hamamı var. Halkı Şah severdir (Hak demektir). Camiye gitmez, Yavuzun askerlerinden kaçarak dağlara çıktıkları için köy boştur.

   Kanatimce burada önemli bir tespit var, Şah yanlısı derken, ŞAH-I MERDAN HZ.ALİ’yi kastediyor, Boğazdan çıktık dediği yer yöresel adıyla Devoğlu boğazıdır. Derbent yıkık virane anlamındadır.

    Bu yolda muhkem durduk

    Netsin boynunu vurduk

    Sen Şaha gönül verdik

    Düşman ne zafer etsin    

 

         Yunus Emre

 

13.yy’da Yunus Emre böyle diyor. Bu tarihte safevi devleti yok, yani İRAN şahıda yok. İlhanlılar mevcuttur.

Atalarımızın ipek yolunu kullanarak sefere çıkan zamanın ordusunun kervanlarını erketeler (gözcüler) vasıtası ile küçük tepe şimdiki bayram tepesi veya Kör akaya çıkar, gözleyip asimile olmamak zarar görmemek için, gözetleme yaparlarmış. Özellikle yavuzun askerlerinden korunmak için; YAMADAĞ ve GÖLDAĞLARI na çıkıp saklandıkları anlaşılmaktadır.Birzaman yine şimdiki KIRKLAR mevkii nde saklandıkları bilinir. Onun içinde bu vadiye Kırklar denmektedir.

6-  1900’lü yıllarda yine kayıtlarda ARGA(AKÇADAĞ) ‘nın önemli yerleşim yerlerinin Hekimhan, Hasançelebi ve Hasan Badrık( Fethiye) diye geçmektedir. Bu yıllarda kısa bir süre Fethiye’nin akçadağa bağlı gözüktüğü anlaşılmaktadır.

7-  1835 yılında Aspuzu (Malatya) bölgesi ve çevresinde salgın hastalık ve eşkıya hareketleri’nin olduğunu yazar. Gezgin J.Braunt kitabında bahsetmektedir.

 

 


  |  Bu haber 13602 defa okunmuştur.

Aliseydi KARAKAŞ  KATEGORİSİNDEN HABERLER

MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 12 MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 11 MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 10

MALATYA FETHİYE 10 MALATYA FETHİYE 10

MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 9 MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 7 MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 6 MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 5

MALATYA FETHİYE 5 MALATYA FETHİYE 5

MALATYA FETHİYE 4

MALATYA FETHİYE 4 MALATYA FETHİYE 4

MALATYA / FETHİYE : 3

MALATYA / FETHİYE :  3 MALATYA FETHİYE 3

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7600

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7642

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7094

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17490

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.