AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 01 Mayıs 2020, 18:57 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

MALATYA FETHİYE 4

MALATYA VE FETHİYE

Orta Fırat Havzası’nda su ile iklim bir araya gelip, buna çok önemli yollar da eklenince Melita / Malatya kenti, bölge tarihi için her zaman önem arz etmiştir.

Fırat Havzası’nın Türk tarihindeki önemi büyüktür.

Tarihin derinliklerinden günümüze Malatya / Melitene Geçidi ya da Derbendi çok sayıda yazılı kaynak ve tabletle adını duyurmuştur.

Tarihte Kral Yolu, İpek Yolu gibi adlar alan yolların üzerindeki çok önemli iki geçit yerinin biri Malatya Derbendi’dir.

Tokat, Sivas-Halep yolu, Maraş bağlantısındaki Sürgü Geçidi, Malatya – Elbistan arası Nurhak Geçidi, Kömürhan civarında sıkışan Fırat’ın burada geçit olması tarihte Malatya’nın önemini arttırmıştır. Bu jeopolitik önemi nedeniyle Malatya kenti tarihte en çok el değiştiren kentler arasına girmiştir.

Değişik kaynaklarda Malatya, birbirine yakın ancak çok farklı isimlerle anılmıştır.

Malatya M.Ö. 1200-700 yılları arasında Meliddu Devleti’nin merkezidir. Asur kayıtlarında Meliddu, Melide, Urartu kayıtlarında Melita, Strabon tarafından Melitene, mitolojik Asur kraliçesi tarafından kurulup adına da Melita dendiğini değişik kaynaklardan biliyoruz.

Çok eski çağlardan Hititler’den Bizanslılar’a, Selçuklular’dan Osmanlılara kadar değişik devlet ve beyliklerin eline geçen Malatya ilinin bugün Yazıhan ilçesine bağlı olan Fethiye Köyü’nün halk dilinde eski adı Hasan Patrik, eski tarihi belgelerdeki adı ise Hasan Bedrık ya da Hasan Badrik’tir.

İlk çağı konu alan Roma dönemi haritalarında burası “Hesna de Patrig” imzası ile kayıtlıdır ( Patriğin Kalesi )

Burası Arapların bu yöreyi işgalinden sonra Hısn-ı Badrık yani Badrık’ın Kalesi olarak anılmıştır.

1163 tarihli bir Süryani kroniğinde Fırat kenarında Tell Patrik adlı bir yer adı geçmektedir. Roma döneminde de Malatya-Sivas yolu, Malatya’ya 22 mil uzaklıkta olan Pisonos’tan geçiyordu. Pisonos’un Hasan Badrık olup olmadığı bilinmemektedir.

Daha önceden adının Hasan Badrık olduğunu bildiğimiz bu yerleşim yeri Evliya Çelebi’ye göre Uzun Hasan’dan ad almıştır.  Evliya Çelebi’ye göre  Uzun Hasan burayı kurmuştur. Adı da oradan gelmektedir.

Oysa Türkmen grupları Osmanlılar’dan önce bu bölgeye yerleşmişlerdi.    ÖNEMLİ KAYIT;                                                                        

Evliya Çelebi’ye göre Hasan Badruk 200 hanelik, bir camii ile bir hanı olan bir köydür. köylü, evlerini bırakıp dağlara kaçmıştır.  Evliya Çelebi, köy halkının Şahsever ( HZ .Ali yi kasdederek Şah-ı Merdan) olduğunu,  köyün tek minareli, kubbeli ve güzel olan camisinin cemaatinin bulunmadığını yazmaktadır. Evliya Çelebi’ye göre caminin adı Uzun Hasan camii dir ve LALA Paşa  yaptırmıştır.

 

GÖZETLEME KULELERİ Geçmişte, özellikle kervan yollarının üzerinde, gelen geçen kervanları ya da düşmanı gözetlemek için yapılan kuleler vardı. Bunların izlerine Fethiye ve Tenci bölgesinde rastlamaktayız. Gözetleme kulesi olduğu sanılan ve bugün yıkıntısı bulunan Eğniğin Yığma Tepesi zirvesinde  bir yıkıntı vardır. Fakoğlu adlı tepede yine bu şekilde gözetleme kulesi olduğu söylenen bir yıkıntı daha vardır. Üçüncü bir gözetleme kulesi olma ihtimali olan yıkıntı da Güvendik Baba’da yani Sarsap Gediği’ndedir. Her üçünün de çevresinde su kaynakları vardır. Fethiye çevresinde Türkler’den önceki dönemlerden kaldığı sanılan  Höyük adlı bir yığma tepe ( şimdiki Bayram t ) daha vardır. Anlatılanlara göre her üç kule de birbirini görmektedir. Bu yığma /Bayram t üzerinde Patrik oturur ve İpek yoluna hakimdir. Küçük T , Datca ve Köraka bu anlamda erkete /gözcü görevinin yapıldığı yerlerdir . Yani kritik arazi kesimidir.

 

 

 

 

 

 

BAYRAM TEPESİ

Dünyada olduğu gibi Anadolu’nun birçok yerinde de höyükler gözümüze çarpar. Bunlar genellikle kent ya da site devletlerin ileri gelen yönetici tabakalarının mezarlarının bulunduğu yığma toprakla yapılmış küçük tepelerdir. Bu höyüklerden birisi de Fethiye Köyü içerisinde bulunmaktadır. Halk buraya “Bayram Tepesi” adını vermektedir.

Fethiyeli yaşlılara göre eskiden bayramlarda bu tepeciğin üzerine çıkıldığı için buraya Bayram Tepesi adı verilmiş. Yaşlılar bu höyüğün tabanında, dışarıdan getirilmiş bir suyun dağıtım merkezinin olabileceğini söylüyorlar. Yine söylenceye göre höyüğün altında Ayniğin Tepe ya da Karabel adıyla bilinen tepeye doğru giden gizli bir yol varmış. Yol bir zaman açığa çıkmış, ancak zamanla bu yol kaybolmuş. Söylenceye göre çevrenin yedi köyü Bayram Tepesi oluşsun diye toprak taşımış. Eğribük Köyü’nün yedi yük toprak borcu kalmış. Malatya Müzesi görevlilerinden Hüseyin Şahin: “Bu höyük, yüzey buluntularına göre, kalkolitik çağdan başlayarak Roma dönemine kadar iskan görmüştür. Geç dönemde, Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu köy yerleşime açılmıştır. Fazla tahribata uğrayan höyükte henüz bir kazı çalışması yapılmamıştır.” Görüşerek aldığım bilgidir.O tarihlerde  yağmacılık , emniyetsiz ortam, ikametgah,güvenlik,geçim sorunu, su yiyecek gibi önemli sorunlar mevcuttur.Su önemlidir ve kapalı derinden (enaz 3 m )hamurkesende doğal yapılmış büzlerle Kaklık dan Bayram T altındaki büyük havuza dökülür. Çökelen dinlenen su doğal taşma açık oluktan büyük logara benzer küçük havuza ve ordan borularla gelip açık çeşmelerden akar. Bu sistemde su fizibilitesi gereği seviye normal akar  açma kapamalı değildir yani önü açıktır şişme taşma olmaz. Su yazın soğuk kışın ılık gelir dış basın ısı farkı. Su bu usülde ayrıca emniyetlidir. Tepe altındaki Havuzun üstü bindirmeli ve destekli yapıdır . Yapıda ve su taşıyan büz boru aralarında yumurda akı ve kil kullanılmıştır.                           Bayram Tepesinin 4 görevi vardır. 1. Patriği  ve müritlerini korur (Tabyalar yardımıyla  ) ve ikametgah sağlar. 2. İpek yoluna hakim ve gözetleme yapar.3.suyu emniyete alır.4. çevrenin müracaat noktasıdır. Yani İpek yoluna çıkmak için nişan kritik arazidir. O tarihde harita pusula gibi sorunlar gözetlenerek çözülmektedir. Etrafında 3 adet tabya (sığınak ,mevzi ,yaşam odaları ) bulunmaktadır. Pişirilerek yapılmış toprak kablar,kavrulmuş tahıl çıkmaktadır. Buralarda  Patriğin müritleri yakınları yaşamaktadır. Tabyalardan biri (soyadları  YANAR) küçük tepecik den , diğer tabya (soyadı AKKOÇ ve BALCIOĞLU) evlerinin arkasından, diğer tabya ise eski değirmen tarafından Bayram Tepesine doğru  gider. Patrik Bayram Tepesinin üstünde ikamet eder.Müritleri bu tabyalarda ikamet ederler.

 

WhatsApp Image 2020-01-15 at 21

 

Malatya Fethiye Camii Yazıhan
Fethiye Camii
Malatya’nın Yazıhan ilçesinin 5 km kuzeybatısındaki Fethiye bölgesinde bulunan cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Abdülsselam oğlu Mustafa Paşa ( Lala Paşa ) tarafından 1566 yılında yaptırılmış­tır. Halk arasında “Uzun Hasan Camii” yada Hasanı Basri ‘’ olarak bilinmektedir.M. 1566 ( H 974 )yılında Y S Selim in oğlu Kanuni Sultan Süleyman ın fetih yollarını açsın diye Mustafa Lala paşa katkısıyla yapılmıştır.Cami yanında birde Saray vardır. Camiden Saraya tunel yolu vardır. Sarayda istirahat edilir. Orduzu –ordu düzü –nden sonraki mola yeridir. Saray şimdiki Yusuf ÇAĞLAR (cüre) ve Cumali MERCANOĞLU (ototun cümali ) evlerinin arkasındadır.Zamanla bu yapının taşları alınmış ve yıkılmıştır.Bu tarihlerde Cuma günleri ibadet kontrolunu atlı süvariler yapar. Yetişkin erkeklerin cami dışında olmaması gerekiyor. ‘’ ula avrat şu yırtılasıcayı verki… şu yıkılasıcaya gidemde…şu kabul olmayacağı kılamda gelem ‘’ hikayesi bu dönemlerde olmuştur.
Osmanlı dönemi tek kubbeli kare planlı cami örneklerinden olan bu yapının, beş bölümlü bir  cemaat yeri bulunmak­tadır. İbadet mekanı kare planlı olup, üzeri dört yarım kubbe ile desteklenen, tromplu merkezi bir kubbe ile örtül­müştür. Mihrabı mermerden, minberi de taştan yapılmıştır.Ayrıca görüşme / küçük toplantı odası vardır.Buraya özel konuk odasıda denir. O tarihdeki ileri gelenlerin istirahat ettiği yerdir.
Caminin kuzeybatısında bulunan tek şerefeli minaresi yuvarlak gövdeli olup, kare bir kaide üzerine oturtulmuştur. Şimdiki hali restore edilmiş temiz ve düzenlidir. İlgili ve Fethiyelilerle uyumlu görev yapan (Teslim Hoca) birde İmamı mevcuttur.

 


  |  Bu haber 13162 defa okunmuştur.

Aliseydi KARAKAŞ  KATEGORİSİNDEN HABERLER

MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 12 MALATYA FETHİYE 12

MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 11 MALATYA FETHİYE 11

MALATYA FETHİYE 10

MALATYA FETHİYE 10 MALATYA FETHİYE 10

MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 9 MALATYA FETHİYE 9

MALATYA FETHİYE 8

MALATYA FETHİYE 8 MALATYA FETHİYE 8

MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 7 MALATYA FETHİYE 7

MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 6 MALATYA FETHİYE 6

MALATYA FETHİYE 5

MALATYA FETHİYE 5 MALATYA FETHİYE 5

MALATYA / FETHİYE : 3

MALATYA / FETHİYE :  3 MALATYA FETHİYE 3

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7556

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7602

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7048

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17440

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.