AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Abdal Musa Lokması / Fethiye Malatya - 16 Nisan 2018Tarih 16 Nisan 2018, 19:53 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Abdal Musa Lokması / Fethiye Malatya - 16 Nisan 2018


Fethiye'de her yıl geleneksel olarak  yapılmakta olan Absal Musa Lokması, bu gün saat:12:00'da Yazıhan Kaymakamı Sayın İdris AKÇA,  Yazıhan Belediye Başkanı Sayın Nevzat ÖZTÜRK, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Atamurat ORMAN ve Yazıhan İlçemizde bulunan devlet dairelerinin personelleri, muhtarları Yazıhan ve Fethiye Halkının geniş katılımları ile yapıldı.

Bu lokmada maddi manevi payı olanlara ve emek harcayan canlara teşekkür eder, lokmalarının ve emeklerinin Hak nazarında kabul ve makbul olmasını dileriz.

Abdal Musa Lokması / Fethiye Malatya - 16 Nisan 2018Abdal Musa Lokması, İnancımız, geleneğimiz ve bizim ritüelİmizdir. Diğer ritüellerimiz gibi: Muharrem Ayı ve Aşure Lokmaları… Bunlar gelenekle, inançla: biz kimiz, nereden geldik nereye gidiyoruzla ilişkili, nefisimizi aşan daha üstün bizi Kutsala, evrensele  bağlayan anlam duygusu, ilke ve değerler, kurallar silsilesi ile irtibat kurma ve bu bağın canlı tutulması için gerekli olan temel tutum ve davranışlardır…


Yani, bu gibi lokmalara on paralık, yada bir avuç un, bulgur, yağ… ve bu gayeye hizmet, temel inanç ve tutumlarımızla irtibatı sağlamak ve canlı tutmak için gerekli değil oldukça önemli olan hizmet vb. katkılardır. Başka bir deyimle asıl lan bu anlama hizmettir.


Dedelerimiz Cemlerde Semah dönenlere der ya: “Seyir için olmasın, Aşk için olsun…” Bu anlama hizmet etmeyen her geleneksel kaynaklı gözüken her adet, “Seyir içindir ve riyadır.”


Demek ki birinci gaye: Geleneğimizin özü, anlamı (köklerimiz) ile irtibat sağlamak ve bunu canlı tutmaktır.  Asıl olan gaye budur: Hizmet Hak içindir…


Lokmaya katılım sayısı 160. Daha fazla olmalıydı. Yazıhan’lı olmasa Cem Evi neredeyse dolmayacaktı. Her ismi geçen mümkün mertebe bu geleneğin ifasında bulunmalıydı. Lokmaya verilen paylar ister  bir kuruş, ister bin kuruş olsun. Mühim olan rakamdan çok yukarıda bahsettiğimiz gibi maksat bu “gelenekle” irtibatı sağlama ve canlı tutmaktır.


Niçin katılım düşmekte? Bunun en başta ve en önemli etkeni moderniz min gelenekle çelişmesi ve geleneğin en büyük erozyon ve aşınma sebebi olmasıdır. Bu gidişi engellemek çok zordur. Fakat olabildiği kadar engellemek ise bahsettiğimiz “irtibatı” sürdürebilme kararlılığımızla daha çok ilişkilidir.


Modernizm ile gelenek arasındaki problem  büyük ölçekli engeldir. Küçük ölçekli olan engeller ise lokmanın dağılımının adil olmadığı, gelir ve giderin şeffaf olmadığı yönündedir… Bu gerekçeleri çocukluğumdan beri duyarım. Muhtarlık, başkanlık ve diğer çelişkilerde cabası.


Altını çiziyorum: Bu günkü hizmetle ilgili hiç kimseyi suçlamıyorum. Ben dün, bu gün ve yarına dair engeller ne idi çözümler ne olmalı üzerinde kanılarımı paylaşıyorum…  


Bazıları, ben bu gibi etkinliklerde üzerime düşenden çekinmem, fazlasıyla yaparım; fakat bize kepçenin ağzıyla bazılarına da dolu dolu, fazlasıyla veriyorlar, ben ondan “şey ediyorum” gibi bir mazerette bulunuyorlar. Mühim olan neydi: “Anlamla irtibatı koparmamak.” Biz üzerimize düşeni yapalım. Varsa böyle bir sorun, yapıcı öneri ve eleştirilerimizi de dile getirelim. Ve bunun takipçisi olalım. Bu kolay çözülebilir bir şey.


Diğer gerekçelerin bazısı, yemek ile ilgilenenleri ben sevmiyorum- bazılarınca her zaman kullanılan bir gerekçe. Onlar benim siyasi rakibim vb. Bu gerekçede, “İmama küsüp camiye gelmemek,”  yada topu bilerek taca atmak gibi bir şey olarak görüyorum. Dolayısıyla, bunu doğru ve geçerli bir mazeret olarak görmüyorum.


Bir başka gerekçe: Yahu, lokma dağıtılırken insanlar üst üste karma karışık, bağırtılar içerisinde, benzetmek gerekirse varoşlarda kamyonlar dağıtılan gıda malzemelerinde halkın izdihamla bir biri ezmesi gibi bir durum oluşuyor. Bu çirkin bir görüntü ve aynı zamanda bizleri bu tür etkinlerden soğutucu bıktırıcı bir durum, deniyor. Elbette ki yakışmıyor bize.


Haberlerde görmüşsünüzdür. Kenar, fakir mahallelerde bir kamyon, kamyonun üzerinde bir kaç kişi içerisi ise gıda ve giysi paketleri dolu. Aşağıda yardım için gelen fakir halk izdiham yaratır ve birbirini ezerek o yardım paketlerine ulaşmaya çalışır. Yaka paça, kavgalar dahi olur. Bu görüntüler bir çok bakımdan içler acısı, çirkin ve utanç verici bir görüntüdür. Bu görüşe bizde, orada yaka paça, kavga ederek bir yardım paketi alan halkta mutabık.


Kamyondaki paket dağıtımı biter bitmez, o kamyondan paket almak için yaka paça olan insanlar ile deneme maksatlı bir anket yapılsa hiç kuşkunuz olmasın o insanların %90-95 “bu görüntüleri çirkin bulur ve bu izdihamı pis nefisli, iradesi zayıf” mahalleli yaptı der. Kendisini bu çirkinlikten ayrı, ari tutarak diğerlerini suçlar...


Bilimsel olarak başka bir örnek üzerinden kanıtlanmıştır bu.  Örnek:”Bundan yaklaşık 30 yıl önce Seattle’da iki psikiyatris elli sürücüye şu soruyu sormuşlar: ”En son direksiyonda olduğunuzda sürüş becerinizi, dikkatinizi ve ruhsal durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?” Sürücülerin çoğu, kendilerini ve durumlarını “çok iyi” veya “%100” olarak değerlendirmişler. Ancak durumu fazlasıyla ilginç kılan, bu görüşmelerin hastanede yapılıyor olması ve sürücülerin ambulansla getirilmiş olmalarıydı. Polis raporlarına göre, sürücülerin % 66 sı yaptıkları hatadan bütünüyle sorumluydular. Yarısından fazlasının arabası hurdaya çıkmıştı ve yarısına yakını mahkemeden mahkumiyetle çıkacaklardı. Elli sürücü arasında sadece beş sürücü, “kısmen” hatalı olduğunu kabul etmişti.”


Psikologlar bunun normal bir insan davranışı, tepkisi olduğunu söylerler. Herkes kendisini, ortalamanın üzerinde akıllı, becerikli, dürüst, nazik, kibar… vb yapıda görme eğilimdedir. Yani kimse ayranım ekşi demez, yada kuzguna yavrusu şahin gözükür, deyimleriyle ifade edilmeye çalışıldığı gibi.


Yani şikayet ettiğimiz görüntü, Fethiye’de(lokmanın kapışılması ) ve bizde Fethiyeliyiz. Makul olan başkasını eleştirmeden önce, öz eleştiri yapmak. Başka bir deyimle önce kapımızın önünü, evimizin içini temizlemek.Gelelim şeffaflık konusuna. Bu kesinlikle zorunlu olan bir durumdur. Secim sandıklarının başında tek bir partinin görevlileri değil, bütün partilerin görevlileri bulunur. Demokrasinin ve çok sesliliğin gereği de, insanın şeytana uymasının önüne geçmek içindir bir boyutuyla da. İnsan şeytana uymaya meyilli bir varlıktır. Kanunlarında, geleneklerin, inançlarında varlık sebebi bunu önlemek içindir.


Paralıda, parasızda; cahilde, eğitimlide bu eğilimdedir. Yüzlerce örnek verilebilir bu hususta. Bir psikoloğun İngiltere’de ki bir üniversitenin üst yönetiminin kullanımındaki kantininde yaptığı deney iyi bir örnektir bu hususta. Bu kantinin müşterileri üniversitenin profesörleri, doçentleri, doktorları ve okutmanları..vb.


Kantinde, soğuk ve sıcak içecekler var. Kantinin çalışan personeli yok. Herkes kendi eliyle içeceğini alıp masada içecek ve ücretini ise kasiyersiz orada bulunan kapalı bir kutuya atacak. Bölüm sekreteri olan kantin sorumlusu, bu uygulamadan bir süre sonra hesapları incelediğinde, gelirin düşük, giderin yüksek olduğunu görüyor.


Yani koca koca profesörler, doçentlerin bir kısmı bir fincan kahve parasına tenezzül ediyor.


Bir süre sonra, kantinde yeni bir düzenleme yapıyorlar. Kantindeki para kutusunun arkasına “büyük bir göz” resmi asıyorlar. Takip eden süreçte, bölüm sekreteri tekrar hesaplara inceliyor.” Görüyor ki gelirler dikkate değer şekilde artmış. Göz resmi insanda gözleniyor intiba uyandırdığından, kasanın cirosu artmış. Tabii hesap açığının tamamen kapanması kasiyer olması ile gerçekleşiyor.


Yani şeytana zenginde, fakirde, cahilde eğitimlide uyuyor. Toplum yararına yapılan akçeli her işte aynı değil, ayrı görüşteki insanların iş birliği, şeytana uyumu oldukça bozabilmekte. Buna, çok dikkat edilmeli.


Sonuç. Bizler işimizde gücümüzde iken, birileri bu etkinliği organize etti. İşin içine girdi, eleştirileri de göze aldı, koşturdu terledi. Bunu yapanın kim olduğuna bakmaksızın, “önce bu emeğe, gayrete” teşekkür edeceğiz. Sonrada, ileriki yıllarda halkın uyarılarını dikkate alarak bu işleri yürütmeye çalışacağız…”


Bu lokmada maddi manevi payı olanlara ve emek harcayan canlara teşekkür eder, lokmalarının ve emeklerinin Hak nazarında kabul ve makbul olmasını dileriz.


Not: Deneyleri aldığım kaynak, Prof. Dr. Acar BALTAŞ'ın makaleleridir.  |  Bu haber 14518 defa okunmuştur.

Duyurular  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Büyüklük Makamı ve Kutup Yıldızı

Büyüklük Makamı ve Kutup Yıldızı Büyüklük Makamı ve Kutup Yıldızı Felsefe Profesörü S. Zelyüt ile D. Cündioğlu, Aristo üzerine yapılan bir sohbette...

“Mutluluğun Gizi” & Kaşık Dolu mu; Boş mu?

“Mutluluğun Gizi” & Kaşık Dolu mu; Boş mu? “Mutluluğun Gizi” & Kaşık Dolu mu; Boş mu?

“Aslında ben kendimi vurdum.”

“Aslında ben kendimi vurdum.” “Aslında ben kendimi vurdum.”

Yeni Yıl, Aranan Hazine ve Simyacı

Yeni Yıl, Aranan Hazine ve Simyacı Yeni Yıl, Aranan Hazine ve Simyacı

Yükselmek iyidir. Fakat asıl olan yükselmek değil; yükseldiği yerde kalabilmektir…

Yükselmek iyidir. Fakat asıl olan yükselmek değil; yükseldiği yerde kalabilmektir… Yükselmek iyidir. Fakat asıl olan yükselmek değil; yükseldiği yerde kalabilmektir… Balık denizin, kuş ise havanı...

Anneleri Günü 2019

Anneleri Günü 2019 Anneleri Günü 2019

Benim babam Toyota gibi. Annemse bir Melek…

Benim babam Toyota gibi. Annemse bir Melek… Benim babam Toyota gibi. Annemse bir Melek…

İnsana Ne Kadar Toprak Lazım “Lev Tolstoy "

İnsana Ne Kadar Toprak Lazım “Lev Tolstoy İnsana Ne Kadar Toprak Lazım “Lev Tolstoy " Tolstoy: Onun İhtiyaç Duyduğu Üç Arşın(2 mt) Kadar Bir Topraktı!..”

Yeni Yıl, Yenilenme, benliğin uptadesi... 2019

Yeni Yıl, Yenilenme, benliğin uptadesi... 2019 Yeni Yıl, Yenilenme, benliğin uptadesi... 2019 Almanya’ya giden birinci kuşağın döneminde Türkiye’de bir gencin as...

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7600

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7642

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7094

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17490

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.