AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…Tarih 13 Aralık 2023, 14:28 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…Bildiğim kadarıyla Yukarı Tencide rahmetli Meleğin Hasan’ın, Fethiye de ise rahmetli Kemal GÜLER'in, rahmetli (Gadeferin) Yusuf AKYILDIZ’ın, (Arap oğlu) Hasan YILMAZ’ın, rahmetli (Gemikçinin) Musa ÇİFTÇİLER’in, (İlk sahibi rahmetli Abidin AKDOĞAN’ın olan)Ramazan GÜLER’in, rahmetli Hüseyin KAÇMAZ’ın, rahmetli (Coklamın)Hasan PEKTAŞ’ın, rahmetli  (İsbirli)Hasan AÇIKGÖZ’ün, rahmetli (Pirinin)Fatma İLHAN’ın, rahmetli (Çolağın) Cuma IŞIKBAY’ın... damları AFAD ekipleri tarafından yıkıldı ve enkazı temizlendi.

  

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…


Bacasından tezek dumanı tüttürerek yanan baba ocaklarında “gırağı kara tavalarda” aşların piştiği, kerpiçten yapılmış, ahşap doğramalı, cümle kapısından hayvanlar ile insanların beraber girip çıktığı salona malların kaldığı ahır ile oda ve mutfak kapılarının açıldığı, tabanları kara çamurdan duvarları “ağ toprakla” badanalanan “damlar”dı onlar… 


Duvarlarında şahmeran halılarının asıldığı; boyalı kilimler, savanlar ve geleneksel motifli el işi yünlü ipler ile dokunmuş halıların serildiği, yüklüğünde atadan dededen ve gelin olarak gelindiğinde getirilmiş kat kat yatakların istiflendiği, hasa bezi üzerine nakışlar işlenmiş örtüleri ile bembeyaz yastıkların dizildiği… sıcak ve huzur veren mekanlar dı o damlar.


Beyaz bez üzerine siyah tahta baskılar ile nakışlar döşenmiş hılalar, sofra bezlerinin yere serildiği, ocaktan “kırağı kara tavada” pişmiş aşların tava ile ortaya konup, kenarlarına fethil, ekşili ekmek yada kimi zaman ıslatılmış yufkalar serpiştirilmiş sofranın başına bağdaşlar kurulur ve aynı tavaya kaşıklar çalınırdı o damlarda-iştahla, şevkle ve şükürle…


Dede, ebe ile yengeler, amcalar ile torunların aynı mekanda kaldığı kocaman aileler otururdu aynı damlarda.


Moğolca ve Kıpçakça: Töre, Tora,  Eski Türkçede: Toru, Törük… Düzen, yasa, örf sözcükleri ile eş anlamlıdır. Eski Yunanca nomos ise kelime olarak sadece yasa değil, aynı zamanda gelenek, görenek, uylaşım anlamlarına gelmektedir. Arapça olan namus kavramı ise yasa, töre, gelenek, görenek… kavramı kökünden türetilmiş, oluşturulmuştur.


Şehirleşememiş mahallerde, kırsalda, köyde yaşayan insan topluluklarının yasasıdır: Töre, gelenek ve görenek. Bu yasanın yazılı bir metni yoktur, kanunlar gibi. Bu yasaya uymayanlar devlet yasası gereği hapse atılmaz. Ayıplanır, kınanır ve dışlanır… Töre yasası aynı töreyi benimsemiş insanlar için aynı zamanda “namustur.” Namus, bu töreyi benimsemiş insanların bir biri ile yapmış olduğu, sözsüz ve yazısız sözleşmedir. Töreyi kabul etmek bu sözleşmeyi zımnen biliyor olmayı ve kabul etmeyi içermektedir. Töre namustur. “Namus sınırdır, sorumluluktur, güvenilirliliktir, şahsiyetli, ilkeli, prensip sahibi olmaktır, aidiyet, kimliktir ve aynı zamanda dışsal bir görev yükümlülüğü altında olmaktır.”


Bu(sessizce kabul etmiş olduğu) töreye uymamak, sözleşmenin sınırlarını ihlal etmiş, sözünde durmamış ve yasaya uymamışlığından dolayı “namussuz” aynı zamanda iffetsiz, yani utanmaz, edepsiz ar’sız da olmaktadır. Çünkü bu kişi topluluğa verdiği sözü, taahhüdü yerine getirmemiş, sözünden dönmüş, caymış, güvenilirliğini yitirmiştir. Çünkü o, topluluğun malına, canına ve ırzına dair olan “sınırlarını” ihlal etmeyeceğini ve uyacağını söylemiştir. Bu bağlamda ırza tecavüzde namussuzluktur, sözünde durmamak ta namussuzluktur. Halk arasında “söz namustur” deyimimizi hatırlayalım.


Geleneksel aile yapısında, yani ebe, dede amcalar, gelinler torunlar vd. bir arada yaşadığı ailelerde, dede ve ebe yalnızca yaşça büyüklük makamını temsil etmiyordu. Aynı zamanda bu, ait olunan aile ve topluluğun yasalarının, namusunun da taşıyıcısı, koruyucu, takipçisi, aktarıcısı ve öğreticisi idiler. O ebe ve dedeler, kendi atalarından uygulamalarla bunları öğrendi, kendilerinden sonrakilere de bunları uygulamalı olarak öğretiyorlardı. Bir bakıma ebe ve dedeler geleneksel öğretmenlerdi, bunu o töreyi benimseyen herkes öyle kabul ediyordu. Yaşlılık, bir başka boyutu itibari ile de 60-70-80 yıllık bilgi ve deneyimin harmanlanması ile oluşmuş “bir yaşlılık bilgeliği”ni de içermekteydi. İhtiyar, yalnızca yaşlı demek değildir. Etimolojisine bakınca, irade sahibi, erişkin, seçme ve seçilme rüştüne ermişliktir de.(Tabi her biyolojik olarak yaşlanmış olan, eşittir bilgedir, ergindir demek çıkmamalı bu ifademizden.)


Şehirleşen hayat ve toplum aileleri geleneksel ailelerden koparıyor ve “”çekirdek aileler”e dönüşüyor- bölüyordu. Yani, anne baba ve çocukların olduğu aileler, 3 yada 4 kişilik aileler. Pedagoglar ve bir kısım psikolog ve psikiyatrlar okul öncesi eğitimin üçüncü yaş sonlarında başlaması gerektiğini söylüyorlar. Bu tezlerin nörobiyolojik, nöropsikiyatrik bilimsel karşılığı da var. Modern dünyada anne babanın çalışıyor olması ise bu tezin albenisini yükseltmekte. Bunun doğal sonucu olarak işe giden anne babanın çocukları, büyük anne ve babaya emanet edilmiyor. Böylece büyükanne ve babanın töreyi, yasayı kendinden sonra gelen nesillere aktarmasının zemini de kalkmış olduğundan, kreşler ve anaokulları, daha genel boyutta ulusal müfredat bunlar aracılığı ile yeni bir kültürün aktarıcısı oluyor. 


Çocuk büyüdükçe sosyal medya ve sosyal hayat onun en büyük öğretmenleri oluyor. Şahsiyet oluşumunun kodları tamamen değilse de oldukça büyük bir kısım itibariyle değişti. Adam Smith'in piyasa yasası için söylediği “Görünmez el” “şalvarlı ve sapkalı ihtiyarlarınızın” fonksiyonunu üstlendi ve “bu görünmez el” şimdi kapitalist sistemin gereğine uygun “yeni” töreler, yasalar (üretiyor ve) öğretiyor çocuklarımıza. Bizde bu “görünmez eli” göremediğimiz den, “eski töreyi, yasaları” bıraktık, çağdaş dünyanın gereğine uygun olarak kendi çocuklarımızı kendimiz yetiştirdiğimiz kuruntusu ile geçinip gidiyoruz.


Sonuç olarak otantik kültürün kodları, omzu düşük, beli bükülmüş, pencereleri sökülmüş binalar gibi karanlık duran ağızlarındaki kovuklu dişler, kısık ve buslu gözlü ve düşük kaşlı, seyrelmiş, geriye kalanı ise ağarmış başları ile henüz dom durmayı öğrenmiş, zorlanarak yürüyen bebek misali bastona dayanmış, eti kemiklerinden süzülen kırış kırış tenleri ile narin bedenleri… bir fiskeyle devrilecekmiş gibi duran “şalvarlı ve şapkalı” dedelerimiz ve ninelerimizin bu dünyadan göçmeleri misali, yıkılan binaların tozları ile savrulup sır olmaktalar, dozer darbeleri ile bu damlar...


Yıkılan yalnızca binalar değil, onlarla birlikte yaşayan bir kültür, gelenek, ilişkiler ağı, mazimiz, hülyalarımız, rüyalarımız ve tekrarı bir daha mümkün olmayan kişisel tarihimizin yitirilmiş cennetidir… O damlarda yaşayanlar mazisini de, rüyalarını da hep bu mekanlarda görecek olsa da, o neslin bu dünyadan göçüşü ile bu mazi ve o rüyalar tarihin tozlu yaprakları arasında sır olacak..


A. Sevim

12 Aralık 2023  |  Bu haber 4804 defa okunmuştur.

Anlamlı Hikayeler  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye

Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye

Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009

Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009 Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… 2009

İnsan ve Dünya Haritası

İnsan ve Dünya Haritası İnsan ve Dünya Haritası

Affetmenin Hafifliği

Affetmenin Hafifliği Affetmenin Hafifliği

Bilge ve Akrep

Bilge ve Akrep Bilge ve Akrep

Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Ne Duymak İstersen onu duyarsın Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher) Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Öklid ve Kral

Öklid ve Kral Öklid ve Kral

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7632

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17476

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.