AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 19 Eylül 2023, 13:51 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye

Bu sene(2023), Gelenekselleştirdiğimiz Aşure Lokması ve Muharrem Ayı Lokması yaptığımızda, görüşlerimi paylaşmak için bir zihin egzersizi yapmıştım. O, Muharrem Ayı ve Aşure Lokması yapılmadı... Bende, bu gün için “gündem dışı olsa da” gündemi aşan şeylerden bahsettiğimi düşündüğümden bu yazımı paylaşıyorum.

Ritus, ritüel, usul, erkan, adet... Belli günlerde, belli düzeneklerle belli hareketlerin, belli sözleri söyleyerek ve belli amaçları niyet ederek yapılan ibadettir... Bunlar ibadetlerin, adetlerin suretine dairdir. Bunlara inancın ahkâmı da denir. Birde inancın esrarı vardır. Yani amacı. Bu ritüeller insanın iç ve dış dünyasını etkileyerek, bu amacı, esrarı gerçekleştirmeyi hedefler.

Tasavvufta kadeh ve bade metaforu ile ifade edilir bu. Kadeh ritüelleri, bade ise insanın iç ve dünyasında cereyan eden hayatı, etkileyecek olanı simgeler. Hak’tan alınan Kelamı, hikmeti, halka aktarmanın aracıdır ritüeller ve bu ibadetler. Gelenek ve göreneklerin bir bakıma fonksiyonu da budur. Badeyi insanlara ulaştırmanın bin bir suretli kadehi, kabı vardır. Kapsız, kadehsiz bade insanlara aktarılamaz.

Bu gelenek ve görenekler ise, onları benimseyenlere bir kimlik, bir aidiyet sunar. Bu aidiyet onlara aynı zamanda, sağdan soldan esen bin bir türlü (kıblesiz)rüzgar sebebiyle savrulup gitmesini engellemek için kök sağlar.

Köklerinden koparılmış, savrulmuş gruplarsa kimliksizleşir, çağın toz dumanının içerisinde kaybolur gider.

Bu sebepten dolayı geleneği korumalıyız.


BİZCE AŞURE LOKMASI 

(Ederler davasını; Bilmezler manasını) 


Aşure çorbasının farklı farklı mitolojik anlatıları vardır. Biz ikisinden bahsedeceğiz. Özellikle, Kerbela olayı ile ilgili olan hikâyeyi konu edineceğiz. Tasavvuf, bir bakıma dinin, mitolojinin röntgeni, emarıdır. Biz de burada (Kamillerden esinlenerek) röntgen çekmeyi deneyeceğiz. Simgesel anlatım, yalnızca çok anlamalı değil, aynı zamanda çoklu anlamlıdır da. Olaya(yoruma) bunu dikkate alarak bakalım. 


Aşure aşı, çorbası yada tatlısı... Nuh Tufanından sonra karaya oturmuş gemide bulunan “son” tahılların toplanıp (içine tatlandırıcı bitki özlerinin, şıralarının) birbirine karılarak yapıldığı “son” aş, çorbadır.  


Kerbela da ise İmam Hüseyin ile mahiyetindekilerin Fırat suyundan tecrit edilerek kuşatılmasının “son” günü, elde kalan “son” tahılların (içine tatlandırıcı özleri olan bitkilerin şıralı olanlarında) birbirine karılması ile yapılan son aş yada çorbadır, Aşure. “Son” ibaresi burada önemlidir. Son, karanlıktan nura geçiş, “alaca” karanlığı temsil eden, gelişme, dönüşme aralığını temsil eder. Bu temsil suret manada Ehli Beytin son temsilcisi olan Zeynal Abidin’in Kerbela da kurtuluşunu ve bundan duyulan sevincin kutlanmasını da temsil eder. Fakat daha ötedir bu aşurenin manası. 


Bu çorba, çorbanın yapıldığı yörede çok bulunan ve o yöredekiler için tadımlık olan, başka yörelerin farklı aroma ve lezzetlerini içeren tahıl ve bitki tohumlarınının da birbirlerine karılıp, içerisine şeker de ilave edilerek pişirilir. Kimi yörelerde bu tahıl sayısı önemsenir. Kimileri 12 sayısına özel bir önem verirler. Üçler, beşler, yediler kırklar... gibi sayılarda bizim sayı mistisizm dünyamızla ilgilidir. Bu sembolizm, sonsuzu sonluda sembolize etmekle ilgilidir. 


Mesela, Arşimet’in “pi” sayısı, bu günkü hesaplara göre sekiz milyon basamağa kadar uzanmış. Bu hesap devam ettikçe sonsuza doğru uzanacağı söyleniyor. Fakat kısaca: Pİ (π=3,14) olarak özetlenmiştir. 


Aşçı bu taneleri aynı koyar. Hangi danenin hangi sıcaklıkta ve hangi sürede pişeceklerini bilir. Bunun için ön hazırlıklar da yapılır. Mesela; yarma önceden ıslatılır. Her dane aynı anda kazana konulmaz. Her birine kazana konmadan önce (gerekiyorsa) ön ayrı ayrı muamele yapılır. En uzun sürede pişecek olan en başta konur. Şekerin hangi aşamada çorbaya katılacağı ve ne kadar süre ateş üzerinde kalacağı ve indirilip “ne kadar” demlendirileceğini-olgunlaşma sürecini-, aşçı bilir… 


Böylece kazandaki çorba ve içerisinde bulunan taneler insanın hem sindirebileceği olgunluğa ve kıvama hem tadana haz vereceği “özgün” bir lezzete ve kokuya, hem de göze hitap eden güzel bir görüntüye ulaşır. 

 

Matematikte, 0 ile 9 arasındaki sayı, sonsuzu sonluda sınırlamayı temsil eder. 0 ile 9 arasındaki sayılardan sonsuz formüller ile miktarlar üretilebilir. Bunun gibi, Allah’ın 99 adı da, sonsuzu sonluda ifade etmeyi sembolize eder. (Alevi Bektaşi inancında “kırklar” sembolizmini hatırlayınız. Kırkımız biriz, birimiz kırkız…) 


Aşure lokmasına konan tohum(tane)ların sınırlı sayıdalığı,- misal olarak- sınırsız sayıdaki “tarih boyunca olmuş ve olacak olan” insanlar ile onların renk, milliyet, inanç, ideoloji, kültür, cinsiyet, sosyal statü… vb. farklılığını külliyen temsil eder.  

 
 

 

 

Damlayı deryaya saldık biz bugün 

Derya olan anlar bizi 

Hayvan nice anlar 

Hayran olan anlar bizi 

N. Mısri 

Aşçı; her dane ve meyveyi öyle bir sıcaklık seviyesinde ve sürede pişirir ki, bu seviyede, kıvamda hem kazandaki bütün tohum ve meyveler hem suretini hem de kendine özgü lezzet ve aromasını korur. Pişmenin belli bir aşamasında çorbaya eklenen şeker, jöleleşir ve pişme sürecinde hem kazandaki bütün danelere sirayet eder onlara lezzet katar, hem de her daneden bir lezzet ve koku alıp diğer danelere sunar. 


Böylece hem nohut, nohut suretini ve belli ölçüde özünü; koku ve lezzetini korur hem de jöle aracılığı ile diğer danelerin koku ve lezzeti ile lezzet alışverişine girer. Sonuçta nohut hem nohuttur, hemde diğer danelerden bir şeyler almış, diğerlerine de kendinden bir şeyler katmış bir mertebeye ulaşmıştır. Süreç itibariyle o an nohut, hem nohut hem de nohut değildir artık. O, kazana girmeden önceki nohut değildir bir bakıma, halden hale girmiş ve girmekte olan “bütünlük” içerinde aynı zamanda “bir”dir- yani hem nohuttur, hem de kazanda bulunan bütün danelerle alış veriş yapmış-ve yapmakta olan-, onların tamamını temsil eden, bir özgünlük kazanmıştır... 

 

Konferans, nutuk, eğitim, öğretim… türü konuşma ile yapılan iletişim yalın bir bilgi aktarımı ve alışverişidir. Bu muhabbet değildir. Sözlü iletişimin muhabbet olabilmesi için bu bilgiye duygu, gönülden bir esintinin, sevginin eşlik etmesi gerekir. Birbirini seven insanların bilgi ve duygu alışverişidir muhabbet. Muhabbette bulunanlara bundan dolayı musahip denir. Musahiplik denklik demektir. Aynı idealden dolayı birliktelikleri de onları yol kardeşi yapar. Bu muhabbet, sohbet Hakk’ın ikramının halka sunulduğu ve onları kendinden geçiren, mest  ve cezbeden bir söylemdir. Çokluğun “bir”i temaşası, hal ve lezzet alışverişi. Aşure içindeki daneler, şekerin oluşturduğu jöle aracılığı ile birbirleri ile muhabbet eder, lezzet alışverişi yaparlar. 

 

Alevi- Bektaşi inancı, insanlık alemine homojen ve heterojen bir yapı olarak bakmadığı gibi mozaik olarak bakmaz. Mozaikler arasında beton vardır ve katıdır. Biri ile diğeri arasında birbirini zenginleştiren ve geliştiren bir iletişim ve etkileşime izin verilemez, bu yol kapalıdır, mozaikte- çimentonun katılığından dolayı. Homojenlikte ise şeyler suretlerini olduğu gibi özünü de bir bakıma kaybeder. Aşure metaforunda ise her şey hem kendiliğini-bencilliğini değil-özgür ve özgünlüğünü korur, hem de birbirleri arasında lezzet, sevgi alışverişi hali mevcuttur. Bağdaşık bir yapıdır bu alem. Bağdaşma ve kaynaşma hedeflenir. Birbirine muhtaçların birbirini aşkla tamamlama Cemi, muhabbeti, ibadetidir bu.(Bağdaşma ve kaynaşma kümelerin, birleşik kümesini temsil manasındadır.) 

Kadim Bilgeliğin zirvesidir, kendini bilmek(tanımak-irfan), “özgür ve özgün bir ben” olmak. Hatırlayınız, “Kendini bilen Rabbini bilir,” düsturunu. Kendinde Hakk’ı gören, Hakkı herkes de ve her yerde görür. Kendini bilmek, kendi benliğinde Hakk’ı bilmek ise Hakk olmak, hem hakikati hemde kendinde ve alemde mündemiç olan adaleti ve barışı bilmeyi –ilimi- zorunlu kılar. 

Adalet olanı olduğu gibi görmek ve (kendinle öteki arasındaki denge ve düzeni) kabul etmek ise, (mesela)nohutu, fasulye benzetmek yada fasulye yapmak onun kalıbına dökmek, suretini ve özünü dönüştürmek,(kısacası onu yok etmek) adil olamaz. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. DEVAMI AŞAĞIDAKİ BOX DA.  |  Bu haber 3604 defa okunmuştur.

Anlamlı Hikayeler  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları… Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…

Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009

Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009 Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… 2009

İnsan ve Dünya Haritası

İnsan ve Dünya Haritası İnsan ve Dünya Haritası

Affetmenin Hafifliği

Affetmenin Hafifliği Affetmenin Hafifliği

Bilge ve Akrep

Bilge ve Akrep Bilge ve Akrep

Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Ne Duymak İstersen onu duyarsın Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher) Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Öklid ve Kral

Öklid ve Kral Öklid ve Kral

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7632

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17476

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.