AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Aliseydi SEVİM

Başkan Ali KAYA: “Ben Ak Partiyi bölen adam, olmam.” dedi.

04 Ekim 2013, 09:56

Aliseydi SEVİMBaşkan Ali KAYA: “Ben Ak Partiyi bölen adam, olmam.” dedi.

Fethiye'nin Dünya Açılan Penceresi’(www.aliseydi-sevim.com )nde yayınlanmak üzere Yazıhan'ın Ak Partili Belediye Başkanı Sayın Ali KAYA ile 30-40 dakika görüştük... Kendi adaylığı, diğer partilerin adayları, Yazıhan'ın yeni tanımı, hizmetleri ve geleceğe dair tasarılarına dair fikirlerini aldık.

Sohbetimizin en önemli vurgusu kanımızca Sayın Ali KAYA'nın adaylığı noktasında idi.  

A.S.= Ak Parti, dileriz sizi aday gösterir. Fakat ha diyelim ki başka bir ismi aday gösterirse, bağımsız aday yada başka bir parti şemsiyesi altında yinede aday olmak ister misiniz diye sorduk... Sorumuz üzerine.

Sayın Başkan: “O ne biçim soru? Bağımsız aday ne demek? Siyaset siyasi partiler şemsiyesi altında yapılır; biz ise siyaseti Ak Parti şemsiyesi altında yaptık bu güne kadar, bundan sonra da Ak Partinin siyaseti, Ak Parti camiasına, AK Parti seçmenine ve bütün halkımıza hizmette zemin, dayanak ve esas olarak aldık, halka hizmeti Hakka hizmet düsturu ile yolumuza devam ettik. Bundan sonra da AK Partili olarak yolumuza devam edeceğiz…


Bundan önceki iki dönem, Ak Parti Yazıhan Belediye Başkanlığı adaylığına bizi seçti, biz de 9,5 yıldır Ak Parti şemsiyesi altında halkımıza yüzümüzün akı ve hizmet aşkıyla hizmet ettik, temiz bir geçmiş bıraktık. Bundan sonrada Partimiz bizi seçerse bu görevimizi şerefle yürütürüz.

Eger es kaza, partimiz başka bir ismi tercih ederse, “Ben Ak Partiyi bölen adam, olmam. Kesinlikle, Bağımsız aday, yada başka bir partiden aday olmam. .Görevimizi bizden sonrakine devreder, siyasete Ak Parti şemsiyesi altında, farklı kademelerde devam eder, Partime ve halkıma hizmet etmeyi yaşadığım sürece bir görev bilirim.”dedi.

A.S. = Yaşım elliyi devirdi. Bende çok siyasetçi gördüm. Bir çoğu kendisini, ideolojisi, inancı ve siyasetini, siyasi partisinin önünde ve üstünde görür. Partinin genel politikası kendi çıkarı ile uyuşmadığında, dünkü partisinin karşısına geçer ve ona karşı savaşır, bayrak açar.

Sayın Başkanın: “Ben Ak Partiyi bölen adam, Ak Partiye ihanet eden adam olamam. Kesinlikle, Bağımsız aday yada başka bir partiden aday olmam.” ibaresini ise dürüst, idealist ve örnek alınabilecek bir siyaset ve insan anlayışı olarak görüyor, bu sözleri söyleyen bir siyasetçiyi ise teşekkür ve takdirle anıyorum.

A.S.= Ben Fethiye’liyim. Fethiyeli bu güne kadar sol partiler oy vermiştir. Fethiyeli Alevidir. Fethiyeli elbetteki sol bir partinin kazanmasını ister; fakat sol değilde sağdan AK Parti adayı olarak siz seçilseniz, Fethiyeli ve Fethiye ile olan ilişkiniz, bu genel siyasi görüş farkından dolayı farklı olur mu?

Başkan: “Ne münasebet... Biz Ak Parti’den nasip olurda seçilirsek, gerek Fethiyeli, gerek Yazıhan bölgesinin diğer sol ve bize oy vermemiş sağ seçmeni ile bize oy vermiş Ak Parti seçmeni arasında devlet ilişkileri, hizmet ve siyasi uygulamalarımız açısından fark görmeyiz. Fethiye ile Yazıhan’lı yapacağımız hizmetler açısından eşittir. Özellikle “Yazıhanlı” tanımının altını çizmek istiyorum!..

Oysaki Büyük Şehir Kanunundan sonra Yazıhan ve Yazıhanlı tanımını bir daha yapmalıyız... Yazıhan artık, dünkü ikibin küsürlük nüfusu, bir kaç mahallesi olan, Kaymakamlık, Maliye,... Belediye binası, hastane... vb. dairelerin bulunduğu yerleşim alanı değildir. Buralar yeni Yazıhan’ın tabir uygunsa “şehir merkezidir.” Yeni Yazıhan artık hem Fethiye, hem Durucasu hem de 28 pare köyün mahalle olduğu yeni bir yapılanmanın adıdır. Durucasu, Fethiye, Karaca, İraaç hangisini sayayım mesela Buzluk, Pirinçli de Yazıhanlıdır ve hepsine hizmette, insan ilişkilerinde eşit mesafedeyiz.”

A.S. = Birde Fethiye de biz, bildiğiniz gibi  bir “Kültür ve Cem Ev”i yaptık... Cem Evinin alt kısmı olan yemekhanede lokmalar yapar, neredeyse her hafta da bir cenazeler dolayısıyla üçü, yedisi kırkı...vb. başlığı altında yemekler yaparız. Üst katı olan Cem Evinde de dilediğimizde inancımız gereği Cem yaparız. Halkımızda, 2014 yılı Nisan ayından sonra bu binanın anahtarını da Yazıhan Belediye Başkanlığı alacak ve bu tarihten sonra buraları dilediğimiz gibi, geçmişteki gibi kullanamayacağız, endişesi var. Bu husustaki görüşünüzü arz eder misiniz? Cem Evini’ni konumunu sorduk.


Başkan: “Nasip olurda ben Yazıhan Belediye Başkanı olursam; Kültür ve Cem Evinizin konumunun, Parti politikamızla da çelişen bir yanı olmadığı gibi, Kültür evinin altının eskiden olduğu gibi, düğün, ölüm ve lokmalarda yemekhane olarak kullanılmasında asla bir değişiklik olmaz. Keşke diğer belde ve köylerimizde de halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak böylesi güzel mekanlar olsa. Böylede bir ihtiyacımız var. Bunların eskiden olduğu gibi kullanılmasında asla bir değişiklik olmaz ve düşünülemez.


Fethiyeliler bizim arar dede dostumuzdur, onların düzenini bozacak hiçbir girişim içinde olamayız. Kültür Evinizin üst katını, zaten Cem Evi olarak düzenlemişsiniz. Bu katın Fethiyeliler tarafından, eskiden olduğu gibi kullanılmasına karşı olmamamız düşülemez. Zaten Ak Parti’de Cem Evleri ibadethane olarak yasal bir statüye kavuşturma çalışması içerisindedir. Bu hususta Fethiyeliler kaygılanmasın, içini ferah tutsun: çünkü bizim sizlerle çatışan bir yanımız yoktur.” dedi.

    

A.S.=  Düğün salonunu durumunu sorduk.

Başkan: “Düğün salonunu da düğün salonu olarak işletilebilir. hatta, orası bütün Yazıhan bölgesinin de düğün salonu olarak kullanılabilir.”dedi.


A.S.=Çöp, kanalizasyon ve mezarlık işlemlerini sorduk.

Başkan: “Mezarlık, İtfaiye ve su ile kanalizasyon işlerinin, Büyük şehir tarafından yürütülmesi konusunda çalışmalar var. İnşallah gelecekte, bu hizmetler daha rantabıl olarak yürütülecek ve bir aksamaya meydan verilmeyecek; hatta hizmet kalitesi zamanla artacaktır.  Bu sistem kuruluncaya kadar ise, Fethiyeliler lütfen için rahat tutsun, biz hiçbir aksamaya meydan vermeden bu hizmetleri yerine getireceğiz. Zamanla hizmet kalitesi artarak devam edecektir”.dedi.

A.S.= Fethiyeliler için mühim konuların başında Çimento Fabrikası çalışması var. Fethiyelilerin %90 bu işletmenin kurulmasına karşı. Bu husustaki görüşünüzü arz eder misiniz?

Başkan:  Özellikle Ak Parti politikası ve benimde kişisel yapım olarak halka rağmen hiçbir işin yapılmamasıdır. Bu konuda son söz bana göre Fethiye halkının olmalı ve öylede olacaktır.


Ayriyeten sorduğunuz tüm sorular cevaben eğer Ak Parti ve Yazıhan halkı bu onurlu görevi ve hizmetkârlığı tekrar bana verirse hiçbir yönden kaygısı ve korkusu olmasın. Çünkü hepimiz hep beraber bu ülkenin varisleriyiz, hiç kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. Ben insanlarımız dininden, dilinden, düşüncesinde, etnik kökeninden ve mezhebinden dolayı ayırt etmem, hizmetkârlığımızı eşit şekilde sürdüreceğimden hiç kimsenin kuşkusu olması.

Netice itibariyle önümüzdeki tüm yerel seçimlerin Yazıhan’ımıza, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve tüm halkımıza en derin saygılarımı sunuyorum…”


A.S.= Bir siyasetçinin söylemesi gerekenler ile yapması gerekenler çoğu zaman farklı olmuştur... İnsanların gerçek yüzünü görebilmek için, ya alışveriş etmeli yada beraberce bir yola çıkmalısın, diye bir söz vardır. Onların topluma karşı takındığı maske ile gerçek yüzü arasındaki fark işte o zaman çıkar ortaya. Sayın Ali KAYA ile Yazıhan halkı 9,5 yıldır bu yolda yürümekte ve alışveriş içerisinde... Yazıhan halkı bu hususta Ali KAYA'yı yakınen tanımakta ve uzakta olarak bizde tanımaktayız.


Günümüzde insanlar güzelleşmek için takıp takıştırır, giyinip kuşanır günümüz trendini yansıtan eşyalara sahip olur. Mal mansıp sahibi olmakta görürler, iyiliği, güzelliği, doğruluğu ve büyüklüğü... Oysaki ben insanların asıl güzelliğinin, süsünün temiz ahlak, edep, utanma duygusu, kadim değerlerden mürekkep bir şahsiyet ve geleceğe şerefli, temiz bir mazi ve miras bırakmak olarak görürüm.


Bizse Sayın başkanda geleneğin bu terbiye izlerini gördük. 2014 Yılında yapılacak yerel seçim ve sonuçlarının Yazıhan halkına ve memleketimize hayırlar getirmesi dileğimizle bu röportajı bitirir, bize ayırdığı vakit için Yazıhan Belediye Başkanı Sayın Ali KAYA'ya teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


a.s.

Fethiye / Malatya

04 Eylül 2013


Not: Fethiye Belediye Başkanı Habib YÜCEL'e de, "CHP sizi aday göstermezse, başka partiden yada bağımsız aday olur musunuz." diye sorduk?  Fethiye Belediye Başkanı Sayın Habib YÜCEL'de: "Hayır, CHP beni aday göstermezse, başka bir partiden yada bağımsız aday olmam,"dedi. Bu cevabı da takdire değer buluyoruz.

Bu haber 6080 defa okunmuştur.

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR
  •  
  •  

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2020

2005 &  2020
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:3356

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:3062

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:2990

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:12802

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.