AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Günahsız olan ilk taşı atsın & Bayramlarda niçin barışırız.Tarih 04 Haziran 2019, 19:43 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Günahsız olan ilk taşı atsın & Bayramlarda niçin barışırız.

Bu bayramda 12 ihtiyaçlıya 12 kolü bayram hediyesi gönderen Özgür KARAKOÇ kardeşimize teşekkkür eder hayrının kabul ve makbul olmasını Allah'tan dilerim.

Not: Hayrar ile İsmail GÜVERCİN'in gölbaşında çektiğimiiz resimleri yanlışlıkla silinmiş. Arkadaşlarımdan özür dilerim.Günahsız olan ilk taşı atsın & Bayramlarda niçin barışırız.


Allah Kuran-ı Kerimde, : “Ve biz ona şah damarından daha yakınız.(Kaf Suresi, 16.Ayet. Elmalılı Hamdi Yazır Meali)”der. Ve bize, insana şah damarımızdan daha yakın olan bir güç daha vardır. Oda boynuzlu, gözleri tepesinde, kepçe kulaklı, kuyruklu yada yılan gibi... bir garabet şeklinde ve dışarıda olan bir güç değil. Benliğimizin taa derinliklerinde, bizimle bir bütün olan nefs, şeytanımızdır.

İnsanoğlu bir boyutu ile, Alemlerin Rabbinin  bütün insu cine (görünen ve görünmeyen bütün yaratıklara), “Adem Secde Edin” diyeceği kadar yüce bir potansiyel ile donanımlı; diğer taraftan ise koskoca bir cenneti dahi "bir meyve yada buğday" tanesine satacak zafiyetleri bağrında taşıyacak kadar güçsüz ve cahiliyetiyle bütünleşmiş bir canlıdır... 


Özetle Allah ademi, Burak’a binip Miraç yada sema ile döne döne Hakk’a doğru yükselecek  yetkinlik ile donatmış; bir yandada Şeytanla kıyamete kadar savaşacağı bir yere, dünyaya kovmuştur onu. Şeytanımız Allah’ın izniyle bir ömür boyu 7/24 görevde, bizimle üstünlük savaşında.

Şeytan karşısında durumumuz nedir diye soruyorsanız, pek iç açıcı değil ama yine de umutlu olmalıyız… Bir arpa, bir lokma, bir anlık zevk için yada bir kaç dakikalık, saatlik, yada günlük öfke ve hırs ile nice düzenleri alt üst etsekte… Çünkü Ulu Emr verilmiştir: “Ademe secde edin.” Yani Hakk, Şeytana kıyamete kadar izin versede, tercihini Ademden yana yapmıştır. Umut etmek için bu yeterli “Yüce dayanağı” hep hatırda tutalım.

İşte böyle, bir arpa için cennetten kovulacak günahlar işlediğimizde,  Allah, bize bir kez daha yola girme, dönme şansı vermek için “Tövbe” müssesesini oluşturmuş, kapısını açmıştır. İnsan ömrü hep bir yoldan çıkma ve tekrar tekrar yola girme mücadelesi ile geçer.

Tövbe, pişmanlık duymak. Kendisi ile yüzleşmek. Tekrar yapmayacağına Allah’a ve / yada vidanına taahhütte bulunma ve O’ndan af dilemektir.  Yoldan çıkmışın tekrar yola girişine bir şans verilisine bir örnek olarak, İncil’den bir kıssanın şerhine bir göz atalım!..


GÜNAHSIZ OLAN İLK TAŞI ATSIN

“İsa mabede girince, yazıcılar ve Ferisiler (Kudüslü Yahudiler) kendisine zina suçu işlemiş bir kadın getirdiler. Aralarında dediler: "Eğer onu kurtarırsa, bu Musa'nın kanununa aykırıdır ve böylece onu suçlarız; eğer mahkûm ederse, bu kendi inancına aykırıdır, çünkü o merhameti tebliğ etmektedir. Bu şekilde İsa'ya varıp, dediler: "Muallim, bu kadını zina ederken bulduk. Musa, böylesinin recm edilmesini emretmişti; buna sen ne dersin?"

Bunun üzerine İsa eğilip, parmağıyla yerde (Orada bulunanların gizli, mahrem yanlarını gösteren -a.s.) bir ayna yaptı ve içinde herkes kendi kötülüklerini gördü.

Cevap için sıkıştırırlarken, İsa doğrulup parmağıyla aynayı gösterdi ve dedi: "Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın."

Ve yeniden eğilip, aynayı çizdi.

Bunu gören insanlar, en yaşlısından başlayarak bir bir çıktılar, çünkü kirli işlerini görünce utanıyorlardı.

İsa yeniden doğrulup, kadından başka kimseyi göremeyince dedi: "Kadın, seni ayıplayanlar nerede?"

Kadın ağlıyarak cevap verdi, "Rab, gittiler; eğer beni bağışlarsan, Allah sağ ve diridir ki, bir daha günah işlemeyeceğim."

O zaman İsa dedi: "Allah'ı tesbih ederim! Huzurla yoluna git ve bir daha günah işleme, çünkü Allah beni seni mahkûm etmek için göndermedi."


Naçizhane görüşümdür… Katılığımızın, merhametsizliğimizin, şefkatsizliğimizin... sebebi, kendimizi “insan” göremeyişimizle doğrudan alakalı olduğu yönündedir... Öyle şey olur mu?  Herkes kendisini “insan,” hemi de “insanın hası” görür diyeceğinizi duyar gibi oluyorum. İşte sorunda tam burası ya, kendimizi bu dünyadaki bütün güzelliklerin olduğu gibi çirkinliklerin de sebebi “bir insan, fani” görmekten çok, hatta esas itibariyle “insanın hası, adam gibi adam” görüşümüzdedir.


İsa Peygamber, böyle yüreği katılaşmış “adamın hası” gibi kendini görenlerin grubuna herkes gibi, hatta taşlamak istedikleri kadın gibi günahlar işleyecekleri, işlemiş oldukları gerçeğini, orada bulunanların benliklerine ayna tutarak gösterir. Kendilerini “adam gibi adam, adam hası” gibi görenler, benliklerindeki karanlıkları görünce söyleyecek söz bulamayıp, sivişip kaçar, kaybolurlar.


Bayramlarda Niçin Barışılır


Konunun psikolojik boyutuna dair Dr. Özgür Bolat’ın görüşüne bir göz atalım.


Kendisi olarak, kendisi ve diğeri ile doğrudan ilişki kuramayan, kendini ifade etmekten çekinen, korkan insan, kendini farklı rollere sokarak ve farklı gerekçeler bularak ifade etme yolunu seçer.


Böylece, red edildiğinde kırılma riskini minimize eder ve sorumluluğu yeni üstlendiği role yükler.


Bayramlarda insanlar barışır deyişi… Ölümlerde de insan barışır, ölünün evine dostta düşmanda gider, geleneğimiz ile devam ettirebilir. Bu geleneğe uyarak barışmaya gidip red edildiğimizde, ciddi bir kırılma yaşamayız.  Ben aslında “o densizin” ayağına gitmezdim; fakat “bayram diye, ölüm var diye” gittim gibi bir gerekçe önceden hazırdır. Kırılmak şöyle dursun birde red ediğimizde bundan bir övünç dahi çıkarabiliriz: “o utansın, ben insanlığımı yaptım” gibi.


    Yani düğünler, bayramlar, ölümler kendimizi güncellememize, böylece ilişkilere çeki düzen vermemize vesile olur, kılıf hazırlar. Yani, bayramlar, ölümler barışmamız için,  dini bir emri ifa etmemiz için psikolojik bir kılıf sunar bize.


    Bu bayramda barışmak için bir vesilemiz var… Bunu söylemek kolayda ağa, “adam odun gibi, değişmez” barışsan n’locak, barışmasan n’olacak, gib bir soruyu duyar gibi oluyorum.


    Barış, bir bakıma bağışlamak, affetmek, merhamet etmek, vicdanın sesine kulak vermek; empati kurmak, fani olduğumuzu, insan olduğumuzu hatırlamak, yüreğimizdeki buzları bir nebze olsun erimesi için gün önüne çıkarmak demektir.


     Prof. M.Z. Sungur’dan esinlenerek bir özet yapmak gerekirse: Affetmek. Senin yaptıklarını onaylıyorum. Sen haklısın. Sen kazandın, ben kaybettim… demek değildir. Bu kırıma, kine, nefrete, sıkıntıya bütün bu yaşananlara, yaşanmışlıklara, harabiyete rağmen, bir son verme, yaraları sarma gayretidir. Tekrar yada benzer hataları yapmamak için kendimize bir şans vermek, gelecek güzel günleri için umut yaratmaktır.  Affetmek, aff edilenden çok kendi ruhumuzdaki yüklerden, küslük, kin, nefret ve öc alma arzularının, duygularımızın ruh ve beden sağlığımız üzerindeki rahatsızlıklarını, yüklerini sırtımızdan atıp, hafiflemek için bir vesiledir. Yani affetmek effedilenden çok kendimizin yararı, iyisi ve güzeli için gerekli olan bir edimdir.


Düşünür Dücane Çindioğlu: “...Kin, kendisine kin duyulandan çok, kin duyana zarar verir. Bir hastalıktır çünkü. “ “...Kin, tutulması değil, tutulmaması gerekendir, zira iyi değildir. Kötüdür. Salâh değildir, fesaddır. Fazilet değildir, rezilettir. Adalet değildir, zulümdür. Dostluğun değil, düşmanlığın alâmetidir.

Kim için?

İnsanın kendisi için.”


Her zaman şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yalnızca Allah’tır. Birine karşı tahammülsüzlük, amansızlık ve acımasızlık hissettiğimizde, İsa Peygamberin yaptığı gibi, bakışımızı kendi içimize çevirelem. Kendi içimizdeki karanlıklarımızı, içerisinde kaybolduğumuz dehlizleri görünce, karşımızdakine “İLK TAŞI ATACAK GÜNAHSIZ” olmadığımızı göreceğiz. Bu da bizi empatiye ve merhamete kapı aralamaya itecek. Böylece  adem, adam, bir fani olduğumuz hatırlayacağız.


Ya kendiniz ve insan kardeşinizi, bir daha günah işlememek ümidiyle bağışlayacağız, barışacağız yada, Günahsız olanınız (varsa) ilk taşı atsın.


“Ey talib, sen nefsinde iki gücü bir araya getir; kötülüğü affet ama unutma! Çünkü affetmek güçlülük, unutmaksa zayıflıktır.”


Not: Bu yazımızda yararlandığımız başlıca isimler şunlardır. İncil’deki kıssanın, bilinen şerhlerinden açık ve en etkileyici olanına Hıncal ULUǒta rastladım. Bu yazımda diğer yararlandığım kaynaklar, Dr. Özgür BOLAT, Psikiyatri Profesörü M. Zihni SUNGUR, Psikoloji Profesörü Acar BALTAŞ ve Düşünür Dücane CİNDİOĞLU’dur.


2. Not: GÜNAHSIZ OLAN İLK TAŞI ATSIN kıssası İncil’de iki yerde geçer. Bu kıssada gözden kaçırılmaması gereken hikmetlerden biri, ortalama insan kendi içini, günahını göremez ve hep diğerlerinin günahkar yada günah işleme eğiliminde olduğu kanısındadır. Ortalama insan kendi günahını göremediği için ona ancak kendi dışından biri, bir insanı kamil, peygamber, ermiş yada arif biri gösterebilir. 


Yani altı çizilmesi gereken kendi dışından biri, üst bir akıl ve sezgiye sahip olan biri. Burada ise (benliğimizin dışından) dışarıdan biri, başkası rolündeki bir Peygamberdir.


Bu ilkeye istinadan size kusurlarınızı, günahlarınızı gösteren, size ayna tutanlara kızmak yerine böylesi insanları kendinize dost edininiz. Dost dostun aynasıdır.

      


  |  Bu haber 13816 defa okunmuştur.

Bayramlar  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Sn. Hüseyin Can GÜNER'in Bayram Ziyareti - Yazıhan Belediyesi

Sn. Hüseyin Can GÜNER'in Bayram Ziyareti - Yazıhan Belediyesi Sn. Hüseyin Can GÜNER, Bayram Ziyareti - Yazıhan Belediyesi

Şeker Bayramı -10 Nisan 2023-Fethiye MALATYA

Şeker Bayramı -10 Nisan 2023-Fethiye MALATYA Şeker Bayramı -10 Nisan 2023-Fethiye MALATYA

Atamızı 85. Ölüm Yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.

Atamızı 85. Ölüm Yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Atamızı 85. Ölüm Yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun - Malatya Fethiye

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun   - Malatya Fethiye Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun - Malatya Fethiye

Kurban Bayramı - Malatya Fethiye - 28 Haziran 2023

Kurban Bayramı - Malatya Fethiye - 28 Haziran 2023 Kurban Bayramı - Malatya Fethiye - 28 Haziran 2023

1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Bayramı

1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Bayramı 1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Bayramı

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

DUYURU:Ramazan Bayramında Malatya / Fethiye Cem Evinde verilecek Bayram Yemekleri

DUYURU:Ramazan Bayramında Malatya / Fethiye Cem Evinde verilecek Bayram Yemekleri Ramazan Bayramında Malatya / Fethiye Cem Evinde verilecek Bayram Yemekleri

Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7600

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7642

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7094

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17490

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.