AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Müdürlüğüne, Malatya Valiliğine, Malatya, Yazıhan ilçe Kaymakamlığına,Tarih 19 Kasım 2013, 08:09 Editör: Editör Aliekber Pektaş

Müdürlüğüne, Malatya Valiliğine, Malatya, Yazıhan ilçe Kaymakamlığına,

Müdürlüğüne, Malatya Valiliğine, Malatya, Yazıhan ilçe Kaymakamlığına,

Sayın bay ve bayanlar,


Konu: Fatemtur Emlak Mad. Dan. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından “Entegre Çimento Fabrikası ve Malzeme Ocakları'' Malatya Fethiye Beldesi, Eminlik Mevki'ine yapılmak istenmektedir. Eminlik mevki'i, Fethiye beldesinin Kuz<ey Batısına düşmektedir.


Fethiye beldesi etrafını çeviren dağlar dolayısı ile, Kuzey Batısından, Eminlik mevki'in den, düzenli olarak esen kuzey rüzgarlarının etkisi altındadır. Eminlik mevki'i, Fethiye Beldesine  sadece 2.5 KM civarındadır. Çimento entegre tesisleri kurulması durumunda, Kuzey Batı rüzgarları, Entegre  Çimento Fabrikasının bacalarından çıkan zehirli atıkları, Fethiye Beldesi yerleşkesine ve tarım alanlarının üzerine çökertecektir.


Beldemize yapılmak istenen Çimento Fabrikasının, Beldemizin ekolojik yapısına önemli derecede zarar verecektir. Yeşil dokusu zamanla yok olacaktır. Dolayısı ile Fethiye Beldesi yerleşkesinde yaşayan bizlere ve yaşayan diğer canlılara vereceği zararlara dikkat çekmek istiyoruz. Fethiye Beldesi, tarihi ipek yolu güzergahında, Yazıhan ovası sınırları içerisinde yer almaktadır.


Fethiye Beldesi sakinleri geçimlerini hayvancılık, tarım ve bağ-bahçe uğraşlarından gelen gelirlerle elde etmektedirler..Fethiye Beldesi, Yazıhan Ova'sında, 'güneş toprakla, suyla, tanrının şahitliğinde bir evlilik' gerçekleştirmiştir. Bu 'evliliğin' ürünü olarak, tanrı yerküre ölçeğinde ender rastlanan bir meyve veren kayısı bahçelerini bahşetmiştir.  Fethiye Beldesi, Yazıhan Ova'sında, birçok meyve ve sebze yanında önemli derecede değişik tarım ürünleri de yetişmektedir.


Yapılması düşünülen Çimento Fabrikası, başta kayısı olmak üzere, bütün meyve, sebze ve tarım alanlarını etkileyerek, zamanla yok olmalarını sağlayacaktır. Yapılması düşünülen Çimento Fabrikası,  bacalarından çıkaracağı zehirli; ''Çimento imalatı esnasında çimento kliniklerini yakmak için kullanılan döner fırınlarında meydana gelen gazlar (SO , CO, NO ), öğütülmüş kireçtaşı ve çimento tozları bu endüstride çevreye yayılan en önemli kirleticilerdir. 


Çimento fabrikalarının bilinen bu etkilerinin yanı sıra belki de üzerinde durulmayan en önemli etkisi çevreye kadmiyum elementi yaymasıdır. Çevreye yayılan kadmiyum toprakta birikmekte böylece bitkilere geçip daha sonra besin zinciri ile insanlar tarafından tüketilmektedir. Kadmiyum insan vücudunda sadece bitkilerle değil aynı zamanda solunum yoluyla da alınmaktadır. Kadmiyumun maruz kaldığı insanlarda sürekli baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, uykusuzluk, sinirlilik daha sonra göğüs ağrıları ve astım gibi solunum sistemi hastalıkları ortaya çıkmaktadır.''


Fatemtur Emlak Mad. Dan. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından “Entegre Çimento Fabrikası ve Malzeme Ocakları” Sadece Fethiye Beldesi yerleşkesine değil, 30 KM civarında tüm yerleşkelere ve tarım alanlarına zarar verecek, ekolojik olarak yeşil dokuyu yok edecektir.Sonuç, tarım alanları, bağ-bahçeler zarar gördükleri gibi, insan yaşamını da etkileyen durum ortaya çıkacaktır.


Ayrıca Çimento için gerekli olan kayalıkların elde edilebilmesi için kullanılacak dinamitlerin, Beldemize ve çevresine vereceği zararlara da, dikkat çekmek isteriz. Kayalıkların bulunduğu alanlar, Beldemizin su kaynaklarının bulunduğu alanlardır. Su kaynaklarımızın da, zarar göreceğini dikkatlerinize sunmak isteriz. Beldemizin güney-batısında yer alan kayalıkların parçalanması için kullanılacak yüklü dozda dinamitlerin, deprem etkisi yapacağı gerçeğini de görmemezlik ten gelemeyiz.


Bizler Avrupa'da yaşayan Belde sakinleri, önemli bir bölümümüz düzenli olarak, en az 5 ay süreli olarak zamanımızı, izinlerimizi beldemizde geçirmekteyiz. Bu nedenledir ki, her birimiz Villa değerinde binalar yaparak, yaşamımızın önemli bir bölümünü, Beldemizde geçirmek  istiyoruz! Bir noktanın da altını çizmeden geçmek istemiyoruz. Bizler Fethiye beldesi sakinleri olarak, Beldemize yatırım yapılması ve istihdam alanlarının açılması taraftarıyız. Yatırımlar Belde ekonomisine olduğu kadar, ülke ekonomisine de katma değer sağlayacağı gerçeğini bilmekteyiz. 


Yapılması düşünülen Çimento Fabrikasının da, ekonomiye sağlayacağı katkının bilincindeyiz. Fakat Kurulması düşünülen Çimento Fabrikası, yerleşkelerde yaşayan canlılara, tarım alanlarına zarar vermeyecek ve gereken mesafenin korunarak yapılmasının olumlu olacağı düşüncemizi korumaktayız. Avrupa ülkelerinde bu ve buna benzer yatırımlar, Fabrikalar mevzuatlara uygun olarak, yani yerleşim alanlarından 30 KM mesafe uzaklıkta yapılması öngörülmektedir. Bizler aşağıda açık adres, kimlik ve imzaları bulunan, Avrupa da yaşayan, Fethiye Beldesi sakinleri olarak, Beldemize kurulmak istenen Çimento Fabrikasını istemiyoruz.


 Bu ve benzeri girişimleri şiddetle protesto ediyoruz!Beldemizin, Entegre Çimento Fabrikasının çıkaracağı zehirli gazlarla kirlenerek, yaşamın yok olmasını, elimizden gelen tüm imkanları kullanarak engelleyeceğiz!Çünkü bizler Avrupa'da yaşayan Fethiye Beldesi sakinleri, çocuklarımıza, torunlarımıza kirlenmiş bir yerleşke bırakmak istemiyoruz!


Aşımıza, ekmeğimize Çimento entegre tesislerinden çıkan gazları püskürterek, zehir doğramak istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz. Gereken tüm tepkileri demokratik ölçülerde koyacağız.


Bu tepkilerle birlikte, doğabilecek maddi ve manevi zararlardan dolayı, tazminat hakkımızın da, saklı olduğunu özenle belirtmek isteriz.

Adı.................................................................Soyadı....................................................
Adresi...............................................................................................................................................................................................................................................................
Mesleği.........................................................      D. Tarihi............/......../..........................

Tarih............................................                  İmza.................................................


  |  Bu haber 14776 defa okunmuştur.

Çimento Fabrikası  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Çimento Fabrikası ile İlgili Duyuru... Malatya Fethiye

Çimento Fabrikası ile İlgili Duyuru... Malatya Fethiye Çimento Fabrikası ile İlgili Duyuru... Malatya Fethiye

Duyuru: Çimento Fabrikasına Tepkiler Büyüyor!

Duyuru: Çimento Fabrikasına Tepkiler Büyüyor! Fethiye Beldesine Kurulması Düşünülen, Çimento Fabrikasına Tepkiler Büyüyor! Sevgili Fethiyeliler, Almanya ge...

Aşımıza zehir doğramak istiyorlar! Aliekber Pektaş

Aşımıza zehir doğramak istiyorlar!  Aliekber Pektaş Aşımıza zehir doğramak istiyorlar! Aliekber Pektaş

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7630

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17474

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.